Трайно намаляват нарушенията по заплащането на труда

Трайно намаление на броя на нарушенията по заплащането на труда, както и на дела им спрямо останалите нарушения по трудови правоотношения, отчита Инспекцията по труда от 2013 г. насам. Това съобщи пресцентърът на ведомството.

В началото на икономическата криза този вид нарушения, сред които са забавени възнаграждения, неизплащане с увеличение на извънреден и нощен труд, на труда в празнични дни, на обезщетения за неизползван отпуск и др., постоянно бележеше ръст. ИА ГИТ отчете тази негативна тенденция в планирането на контролната си дейност и в резултат на засиления контрол за първото полугодие на 2015 г. нарушенията по заплащането на труда са вече 6423 при 8440 броя за същия период на 2014 г. Делът им спада до 10.6% от 12% спрямо всички нарушения по трудови правоотношения. За сравнение през 2012 г. всяко четвърто нарушение е било свързано със заплащането на труда.

От началото на 2015 г. до момента дължимата сума от забавени възнаграждения в проверените предприятия е 17.6 млн. лв. в 275 предприятия. Благодарение на контрола през годината са изплатени 15.3 млн. лв. забавени възнаграждения на работниците и служителите. За да следи проблема със забавянето на възнагражденията в условията на криза и да контролира рисковите предприятия, Инспекцията по труда създаде специален софтуер през 2009 г., според който изплатените оттогава досега възнаграждения, след намесата на контролните органи, са над 285 млн. лв. Установените случаи на работа без трудов договор са 1140.

Извършените проверки през първите 6 месеца на 2015 г. от инспекторите по труда са 26 173 в 22 621 предприятия. Установените нарушения са 119 906 броя. От тях по трудови правоотношения са 60 119 броя, а свързаните с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – 59 465 броя. Всяка четвърта проверка е била за установяване дали са изпълнени дадените от контролните органи задължителни за изпълнение предписания. Делът на последващите проверки леко се е увеличил в сравнение със същия период на 2014 г. Практиката показва, че работодателите изпълняват предписанията.

Свързани публикации