Три схеми в подкрепа на младежката заетост стартират този месец по ОП РЧР 2014-2020 г.

Три схеми в подкрепа на младежката заетост стартират този месец по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г., съобщи пресцентърът на МТСП.

Операция „Активни“ цели активизирането на пазара на труда на неактивни младежи до 29 години. Допустимите организации, центрове, социални партньори и общини, които могат да кандидатстват, ще получат финансиране между 200 000 лв. и  391 166 лв. за своя проект.

Агенция по заетостта чрез операция „Обучения и заетост на младите хора“ ще осигури заетост при работодател чрез обучения и субсидия за заетост на регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ младежи до 29 годишна възраст. За целта са заделени 115 млн. лв.

Работодателите могат да кандидатстват по операция „Ново работно място 2015“ с проекти за устойчиви работни места за безработни и неактивни младежи. Като бенефициенти те ще получат 50 000 лв. минимално финансиране и  391 166 лв. максимално

Свързани публикации