Трудностите пред HR специалистите – разговор с Десислава Александрова-Димова

С какви препятствия се сблъскват HR специалстите в последно време. Разговор с Десислава Александрова-Димова от Девня Цимент, проведен по време на юбилейния 20-ти HR Weekend. Обсъдени са теми като „безработица“, „подготвеност на младите кадри за реалния бизнес“, „проблеми пред HR експертите“ и т.н.

Публикации от серията