Търсят се български работници за Израел

Квотата за български работници в Израел съгласно двустранната Спогодба за временна заетост на граждани от България и Държавата Израел е изпълнена на 20%. Към момента са заминали 766 строителни работници при квота от 3500. Това отчете заместник-министърът на труда и социалната политика Петър Стоянов при откриването на информационен ден за възможностите за работа в Израел, който се проведе вчера в София.

Заместник-министър Стоянов напомни, че през изминалата година и половина са договорени по-гъвкави процедури за подбор на кадри, за подобряване на условията на работа и живот на българските работници, както и за въвеждане на процедури за бързо разглеждане на жалби и сигнали от работници и работодатели. Той посочи като положителен пример въвеждането на изпити за доказване на уменията и способностите на работниците вместо изискването към тях да представят документи за придобита квалификация. По неговите думи този обмен носи допълнителна полза на работниците и на българския пазар на труда, тъй като след завръщането си в България те донасят тук придобитите в Израел допълнителна квалификация и умения.

„За последните 3 месеца още 900 кандидати са заявили желание да се явят на практически изпити и след одобрение да заминат за работа в Израел. Тяхното месечно възнаграждение ще бъде 1800 долара”, каза изпълнителният директор на АЗ Камелия Лозанова.

Търсят се кофражисти, арматуристи, строителни работници за полагане на мазилка и за керамична облицовка на стени и подове. Информация за възможностите и условията за работа може да се получи в 98-те бюра по труда в страната. „В момента няма идентифицирани проблеми с работниците в Израел”, отчете г-жа Лозанова.

Агенцията по заетостта и Посолството на Израел организират информационни дни на 3 април 2013 г. в Шумен и на 4 април 2013 г. в Бургас.

Свързани публикации