УниКредит Булбанк финансира близо 300 студенти по програма „Академична лига“

УниКредит Булбанк финансира близо 300 студенти по програма „Академична лига“, която стартира в началото на изминалата учебна година в отговор на специфичните финансови потребности на академичната общност в България. Само от началото на 2014 г. на младежи на възраст между 18-25 години са отпуснати потребителски кредити на обща стойност 1.6 млн. лв.

93_bigНа голяма популярност се радва и овърдрафтът срещу студентска стипендия, показват данните на УниКредит Булбанк. Този продукт се предлага за първи път в България, а идеята за създаването му е на студентите от клубовете „Моята банка на бъдещето“, съвместно с онлайн платформата www.Kosher.bg. За първите шест месеца на годината банката е издала и над 8000 дебитни карти и близо 400 кредитни карти на младежи на възраст 18-25 години.

Освен към кредитни продукти и продукти за разплащане, младежите са ориентирани и към спестяване. Обемът на привлечените средства на клиентите на УниКредит Булбанк на възраст 18-25 г. е нараснал двойно, в сравнение с миналата година. Освен че притежават спестявания в депозитни и спестовни сметки, младежите проявяват интерес и към инвестиционни продукти. От началото на годината хората до 25 г. са инвестирали във фондове на Pioneer Investments близо 150 хил. лв.

Програми Модула

Както за преподавателите, така и за студентите на база индивидуалните им транзакционни потребности са създадени програми Модула „Преподавател“ и Модула „Студент“, които обединяват различни продукти и услуги в пакет при по-добри условия. Един от примерните варианти, от които могат да се възползват студентите, включва дебитна карта, при която тегленето от банкомати и на други банки е безплатно, като има възможност на самата карта да бъде изписан университетът и факултетният номер.

Студентският заем може да бъде използван за плащане на семестриални такси, за разходи при пътуване в чужбина и други текущи разходи. Лихвеният процент е между 7 и 7.50%. Студентският заем може да бъде усвояван на траншове или по друг предварително направен индивидуален план. Срокът на изплащане на студентските кредити е между 10 и 12 години.

Специалната комбинация от продукти и услуги за университетските преподаватели включва текуща сметка с дебитна карта, която позволява теглене от всички банкомати на други банки без такса, 4 комунални плащания на месец, sms информация за теглене, както и кредитна карта овърдрафт без годишна такса за обслужване. Тъй като преподавателите са група клиенти, които често търсят различни варианти да спестяват, те могат да се възползват от възможността да получат до 35% отстъпка от входящата такса при инвестиция в Спестовен план Pioneer за период от 5 години. Спестовният план дава възможност да се отделят малки суми всеки месец, които да бъдат инвестирани във взаимни фондове според рисковия профил на клиента.

УниКредит Булбанк ЗА Образованието

Инвестицията в образованието е с висок приоритет за УниКредит Булбанк. Банката работи активно в подкрепа на младите хора. Банката си сътрудничи с Фондация „Заедно в час“, подкрепя и участва в инициативата „Мениджър за един ден“. УниКредит Булбанк работи и по програмата. „Моята банка на бъдещето“. Тя се реализира съвместно с онлайн платформата www.kosher.bg и е предназначена за студенти от различни университети и специалности, свързани с банковия бизнес.

През 2013 г., в отговор на специфичните финансови потребности на академичната общност в България, банката създаде цяла гама от продукти Академична лига. Един от тях – овърдрафт за студенти – е реализиран именно по идея на участници в „Моята банка на бъдещето“.

Освен възможността за работа по проекти, УниКредит Булбанк дава шанс на над 400 студенти всяка година да започнат стаж в банката. Банката подкрепя и проекта „Get Ready 2 Work – Готови за работа!“. Целта на проекта е интеграцията и активната заетост на младежите в неравностойно положение на пазара на труда чрез прилагане на успешни модели за обучение и програми за включване на трудовия пазар от Австрия и Германия.

Публикации от серията