Unimasters Logistics: „Непрекъснато предизвикани сме да дадем на клиента повече“

На 1 декември 2016 г., в УНСС, се състоя единственото специализирано събитие по рода си – „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти. По време на изложението се представиха 77 компании и организации от споменатите сектори, със своите свободни работни и стажантски места, а посетителите бяха почти 5000. Форумът се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.

По време на събитието успяхме да разговаряме с Любомира Видeлова от Unimasters Logistics. Компанията оперира от 26 години на българския и международния пазар и предоставя абсолютно пълна гама от логистични услуги. На събитието фирмата търсеше стажанти, които са готови да се пробват в един безкрайно динамичен сектор. Перфектните кандидати не са непременно „оборудвани“ с „твърди“ умения, които се придобиват в образованието и работата, колкото обратното – притежават меки умения. Гъвкавост, способност за предлагане на решения и владеене на езици са именно онези черти, които трябва да притежават кандидатите, желаещи да постъпят в Unimasters. Научете и останалите подробности от това видео.

Очаквайте и останалите разговори с компании, участвали на събитието.

Публикации от серията