Университетски програми ще бъдат актуализирани с европейски средства

На 26 април 2012 г. от 8.45 часа в зала „Европа“, хотел Дедеман-Принцес, ще бъде открит информационен ден за три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщи Министерството на образованието, младежта и науката. Допустими кандидати във финансиращите схеми са само висши учебни заведения.

Разяснителните семинари се отнасят до следните три програми::

– „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”;

– „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”;

– „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”.

Министерство на образованието, младежта и науката организира информационни дни и в градовете Велико Търново и Пловдив. Информационният ден във Велико Търново ще се проведе на 20 април в Гранд Хотел Янтра, а този в Пловдив е насрочен за 24 април в Дедеман Тримонциум.

Всички, които желаят да посетят информационния ден, трябва да изпратят email, в който да посочат имената на участниците, институцията, която представляват и града, където ще посетят обучението. Заявки могат да се изпращат до 13.00 ч. в последния работен ден, предшестващ обучението на email infosf@mon.bg .

Важно е да се има предвид, че по настоящата покана за набиране на предложения за проекти може да се кандидатства само по електронен път в информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Въпроси могат да бъдат задавани на съответния информационен ден и чрез електронната страница на ГД СФМОП, Раздел „Въпроси и отговори”.

Операциите се реализират в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансират от Европейския социален фонд.

Свързани публикации