Успешно премина първата CV РАБОТИ-лница

3 септември 2014 Спонсорирана публикация

Нестле България отвори вратите си за ученици, студенти и младежи от цялата страна като им даде възможност да вземат участие в специално организирана CV РАБОТИ-лница.

CV работилница

В събитието участваха 35 души с различен професионален опит и образование. Участниците получиха практически съвети, насоки и консултации от екип Подбор на Нестле България. Те бяха приветствани от Мениджър Човешки Ресурси – Биляна Георгиева и Мениджър Подбор – Цветелина Илиева. Участниците бяха разделени в осем групи, на база осемте бизнес категории на Нестле, представени в България. В рамките на първата част от програмата участниците работиха по групи с цел генериране на идеи за добре структурирани автобиография и мотивационно писмо. Програмата продължи със състезание по групи за разработването на най-добре написаната автобиография и мотивационно писмо за конкретна позиция в Нестле България. Екип Подбор беше в ролята на жури, което избра победител и по двете теми. В края на програмата всички участници получиха сертификати за успешно преминатото практическо обучение от CV РАБОТИ-лницата. Програмата завърши с обща снимка и много усмивки. Обратната връзка на участниците показва, че събитието е много полезно и помага на младите хора да получат ценни съвети за добрия формат и съдържание на една автобиография и мотивационно писмо. Младите хора изказаха желание да се включат в бъдещи инициативи за повишаване на готовността им за работа пред работодателите.

Първото издание на CV РАБОТИ-лницата завърши с голям успех и интерес от страна на младите хора. Поради силния интерес към инициативата, Нестле България планира провеждането на още една CV РАБОТИ-лница на 29.10.2014 г.

CV РАБОТИ-лницата е част от инициативата на Нестле за насърчаване на младежката заетост в Европа Nestlé Needs YOUth (Нестле се нуждае от младите хора), в рамките на която в България компанията ще даде възможност за работа и стаж на 330 младежи под 30-годишна възраст в периода 2014-2016 г. Те ще имат възможност да започнат работа на различни нива и в различни отдели на компанията – от производство и администрация до продажби, маркетинг, финанси, технологии, изследване и развитие. Nestlé Needs YOUth e първата цялостна инициатива за младежка заетост, която едновременно стимулира, укрепва и развива работоспособността на младите хора. С тази програма Нестле насочва усилията си за осигуряване на необходимата подготовка и обучение на младите хора, независимо от степента на образование и вида на предпочитаната кариера.

Публикации от серията