Увеличават се заетите лица, заплатите растат

Увеличават се заетите лица, заплатите растат

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2015 г. се увеличават с 80.9 хил., или с 3.6% спрямо края на март 2015 г., като достигат 2.31 милиона, съобщи пресцентърът на ведомството. Спрямо края на първото тримесечие на 2015 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 58.7%, „Култура, спорт и развлечения” – с 10.4%, и „Селско, горско и рибно стопанство” – със 7.2%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование” – с 2.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2015 г. е 897 лв., за май – 873 лв., и за юни – 868 лева. През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 879 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2015 г. с 2.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” – със 7.5%, „Образование” – с 6.6%, и „Строителство” – с 4.0%.

Свързани публикации