В петък във Франкфурт ще се проведе информационен ден за българи на тема: „Вашите трудови и социални права в Германия“

В петък във Франкфурт ще се проведе информационен ден за българи на тема: „Вашите трудови и социални права в Германия“

Информационен ден за българите от Франкфурт ще се проведе в петък15 април 2016 г, съобщи пресцентърът на МТСП. Срещата ще се проведе от 14.00 до 18.00 часа в Българския информационен център, ул. Eckenheimer Landstrasse 93H, /в непосредствена близост до сградата на Консулството/.

По време на събитието българските граждани ще могат да получат консултация и отговори на въпроси, свързани с: търсене на работа и посреднически услуги; кандидатстване за социални жилища и служби за жилищно настаняване; право на пребиваване в Германия и срокове; пенсии; образование и професионално обучение; признаване на дипломи; социални помощи и детски надбавки; здравно и социално осигуряване и др.

Срещата се организира от Службата по трудови и социални въпроси в Берлин, Федерална Република Германияи Консулството на Република България във Франкфурт на Майн.

Българските граждани, които имат желание да участват в приемния ден, могат да заявят участието си на електронен адрес: sozialpolitik@botschaft-bulgarien.de.

Свързани публикации