В Стара Загора представиха възможностите за подкрепа на бизнеса по ОП РЧР

Възможностите за подкрепа на бизнеса по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014 – 2020 г. представи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова вчера в Стара Загора, съобщи пресцентърът на МТСП. Тя участва в дискусия „Да! На българската икономика”. Тъй като работодателите са основен бенефициент по ОП РЧР, в изказването си заместник-министърът акцентира върху възможностите за осигуряване на заетост и професионалното обучение.

През настоящия програмен период фокусирано финансиране ще получат организираните от работодатели обучения за заетите в сектора на високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белият” сектор, персоналните услуги и преработвателната промишленост.

До края на годината ще стартират нови схеми, които ще предоставят допълнителни възможности за финансиране на работодатели за провеждане на обучения и разкриване на работни места. Бизнесът ще може да се възползва и от две операции, които ще стартират през последното тримесечие на годината – „Добри и безопасни условия на труд“ и „Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Свързани публикации