ВАС отмени увеличаването на минималната заплата

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени със свое решение увеличаването на минималната работна заплата до настоящото ниво, показва справка в системата на съда.

Делото беше заведено от национално представителните работодателски организации, поради непровеждането на задължителното по закон съгласуване в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според съда, проведените консултации по Закона за държавния бюджет не заместват изискването за обсъждане с работодателите.

През декември миналата година правителството реши да увеличи с 20 лева минималната работна заплата до 360 лева от 1 януари, а от 1 юли, с още 20 лева до 380 лв. С решението на съда се отменя и предстоящото от юли увеличение.

Решението на ВАС подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок.

Свързани публикации