Важно за работодатели, подали заявки по схема 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”

Публикувани са Регистри на одобрени/неодобрени заявки по проект „Нова възможност за младежка заетост“ за страната и София-град, съобщи пресцентърът на МТСП. Регистрите може да бъдат изтеглени от тук.

Важно за работодателите: в случай че не е посочена информация в Раздел III Информация за наставници от заявката, същата задължително следва да се впише в свободен текст в придружителното писмо, с цел спазване изискванията на проекта и Кодекса на труда.

Свързани публикации