Време за стажанти

СтажантПролетта е време, когато компаниите се замислят и за стажантските си програми, както и за необходимостта от наемането на прясно завършващи млади хора на работа.

Каква е разликата между стажа и наемането на млади хора без опит?

Разликата е в същността на стажа. Стажът не е работа, а част от обучението. Стажантите обикновено са студенти в последни години на следването си. Самите стажове се провеждат обикновено в летните месеци, по време на ваканциите. Стажантите получават по-леки задачи, като целта е докато ги изпълняват, да се запознаят с практическото приложение на получените в университета знания. Обикновено имат прикрепен ментор или наставник, които следи за изпълнението на тези задачи, посочва и поправя допуснатите грешки. Същевременно ръководството на фирмата има възможност да ги наблюдава в действие и да покани за постоянна работа след завършване на следването някои от тях. Стажовете обикновено са по-ниско платени от нормалното работно възнаграждение.

Наемането на млади хора без опит от своя страна не се различава от наемането на друг персонал. Единствено трябва да имаме предвид доброто първоначално въвеждане в работата и обучението при старта.

Какви са ползите за една фирма от наемането на стажанти и млади хора без опит?

Поддържане на баланса в жизнения цикъл на персонала

Хората в една компания са с различен стаж и умения, както и различен цикъл от жизнения си път. От начинаещи, през опитни и доказани, до хора, които са в края на трудовия си път, т.е. пред пенсия. Доброто функциониране на компанията зависи от баланса на хората, намиращи се в различна фаза от трудовата си дейност. Например ако имаме хора, които се пенсионират в следващите години, е добре да наемем млади хора, за да можем да ги обучим навреме и да заемат местата на заминаващите в пенсия. Това не винаги става директно. Новообучените млади хора заемат местата на хората с опит, а те на излизащите в пенсия, според йерархията и организацията на работата.

Младите хора носят свежи идеи

Светът се променя бързо и нерядко, за да се справим с предизвикателствата, ни трябват нови идеи, нестандартно мислене, както и дързост и смелост. Често тези качества и идеи идват тъкмо от младите хора в компанията. Те са необременени с традициите, отворени са към новите неща и лесно стават носители на промяната, която ни е нужна. Имат и нужната енергия за това.

Хората без опит не носят слабости от работата си в други компании

Сред работодателите често могат да се чуят оплаквания от лоши трудови навици или недобра култура на взимоотношенията на новите служители, които те са придобили на предишните си работни места. Тъкмо това е риск, който избягваме, когато наемаме хора без опит. Имаме възможност да ги обучим на правилния според нас начин работа, както и на приетите във фирмата правила на взаимоотношения с колеги, клиенти, ръководство и т.н.

„Старите” служители се амбицират

При наличието на нов, млад служител в отдела, често се наблюдава подобрение на работата на опитните служители. Особено силен е ефектът върху менторите на стажантите. Причината е проста – докато въвеждат новите служители в работата и правилата, опитните неизменно „се стягат”. Започват самите те да са по-старателни и изпълнителни, за да научат по-добре младите и да им дадат добър пример. Това винаги е полезно за компанията.

Къде да намерим подходящите стажанти и млади хора?

Обичайният начин е участие в дни на кариерата. През пролетта се провежда най-големият кариерен форум в страната – „Национални дни на кариерата” (http://national.careerdays.bg/). Той се организира в основните академични градове в страната и в него участват студенти от всички висши училища. Предимството на тази организация е, че на едно място, в един ден, могат да се срещнат студенти от различни университети и с различни специалности. Така лесно могат да бъдат покрити нуждите на различните отдели в компанията.

Някои от университетите също организират кариерни дни само за собствените си студенти и това би било добро решение, ако се търсят само студенти с конкретни специалности, изучавани в дадения университет.

Разбира се, може да се подходи и стандартно – с обява в основните сайтове за работа или обява, дадена в кариерните центрове на интересуващите ни университети.

И накрая – работата с млади хора е вдъхновяваша и подмладяваща, възползвайте се.

Материалът е публикуван първоначално в списание „Business Club“.

Свързани публикации