Въведение в европроектите

Финансирането чрез Европейските фондове остава една от най-примамливите възможности за финансиране на вашия бизнес, включително когато става въпрос за наемане и преквалификация на работната сила. Средствата са там, стига да има кой да ги спечели. Само по линия на Европейския социален фонд, чиято основна цел е насърчаване на заетостта, за предишния програмен период в България бяха предвидени над 1.19 млрд. евро, които по един или друг начин са подпомогнали над 790 000 души.

Въпреки това България остава под нужното ниво на усвояване на финансирана по еврофондовете. Днес бе съобщено, че страна е на 22-ро място сред 28-те държави членки на ЕС по усвояване на средства от еврофондовете от стария програмен период. Това дори се явява подобряване на позицията. Една от причините за лошите показатели е недостатъчната осведоменост на потенциалните бенефициенти. Ако никога не сте се интересували дали и за какво можете да получите финансиране, предлагаме ви да се запознаете с основите в следното видео (можете да изберете субтитри на български, ако не ви се заредят автоматично).

Повече информация за възможностите за финансиране през следващия програмен период можете да научите от публикуваното „Ръководство за бенефициенти на Европейските структурни и инвестиционни фондове и свързаните с тях инструменти на ЕС“ (в PDF).

Включените в документа връзки ще позволят на потенциалните бенефициенти да се ориентират в лабиринта от материали, достъпни онлайн, и ще ги отведат до най-подходящите и полезни уебсайтове и документи. Предлага се и онлайн контролен списък, който да помогне на потенциалните бенефициенти се определят най-подходящите източници на финансиране.

Свързани публикации