Въвеждат се еднодневни трудови договори

Министърът на труда и социалната политика представи официално вчера предложението си за въвеждане на еднодневен трудов договор, съобщи пресцентърът на министерството. Първоначално договорите ще бъдат прилагани в сезонната селскостопанска работа, като планът е при успех да бъдат използвани и в други сектори с кампанийна заетост. „Договорът ще даде възможност работодателите да наемат по-гъвкаво работници и безработните да си увеличат дохода без да има опасност да си загубят социалните придобивки. За въвеждането на тези договори ще се наложат промени в няколко закона. Планът предвижда работниците, които ще се възползват от тях да не загубят социалните помощи, ако получават такива. Нещо повече – за ползвателите на тези договори ще бъде премахнато изискването за полагане на обществено полезен труд, което е задължително при получаване на социалните помощи. Няма да се загуби и правото на енергийни помощи, ако се получават такива. Всички, които са регистрирани в бюрото по труда, ще си запазят регистрацията. Договорите ще се зачитат за осигурителен, но не и за трудов стаж“, обясни още министър Калфин.

С предложението на министър Калфин за пръв път у нас ще бъде въведен в практиката и законодателството еднодневният трудов договор. Очаква се с него да се реши един от сериозните проблеми в селскостопанския сектор, свързан с легализирането на работата на сезонните работници. „Искам да благодаря на министър Калфин за бързото решение, което намери на един проблем, който имахме години наред. Земеделските производители не искат да работят в сивия сектор и тези промени бяха наложителни. С предложенията даваме възможност да се работи легално, без да се ощетяват права на работниците“, каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която също присъства на представянето на проекта пред медиите.

Трудовите договори ще съдържат данни за страните, месторабота, длъжност, трудовото възнаграждение, дата на изпълнение, начало и край на 8-часовия работен ден. Възнаграждението ще се изплаща лично на работника срещу разписка. За тези договори няма да има длъжностна характеристика и няма да се издава заповед за прекратяването, му стана ясно още днес.

Предвижда се издаването на наредба на министъра на труда и социалната политика, която установява начина на закупуване на трудовите договори от работодателите. Те ще се купуват от упълномощени лица в системата на Главната инспекция по труда (ГИТ) срещу представен документ от земеделския стопанин за авансово заплатени осигурителни вноски към Националната агенция за приходите. След това ГИТ ще издаде съответния брой разпечатани определен брой екземпляри на трудов договор. Длъжностното лице ще поставя подпис и печат на екземплярите и ще ги вписва в специално създаден за това регистър.

В Кодекса за социално осигуряване се създава нова категория осигурени лица. Лицата, работещи на еднодневни договори, ще бъдат осигурявани за фондове „Пенсии“ и „Трудова злополука и професионална болест“ и ще им бъде внасяна здравна осигуровка.

Осигуряването за пенсия за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест дава право на осигурителен стаж при пенсиониране и на парично обезщетение при настъпване трудова злополука и професионална болест до 90 дни след изтичане на договора.

Работещите на новите трудови договори няма да бъдат лишавани от паричните обезщетения за безработица, които получават. Те ще запазят и правото си на енергийно подпомагане. Хората на социално подпомагане, които ще работят по еднодневни трудови договори, ще бъдат освободени от задължението да полагат 14 дни общественополезен труд.

Свързани публикации