Възможност за получаване на международния сертификат „Working with Investors in People“ в София

Пазарът и въобще средата в съвременния свят стават все по-конкурентни и изискват да постигаме все повече с по-малък наличен ресурс.

Чували ли сте за Investors in People? Ако не сте, а работите в областта на човешките ресурси, имате проблем, защото това е международно признат (прилагащ се в 78 държави) стандарт и методология за подобряване на бизнес резултатите чрез хората. Създаден през 1991 година във Великобритания, той е под непосредственото ръководство на Националната комисия за заетост и квалификация в Обединеното кралство (National Commission for Employment and Skills,UK) – национален орган и основен съветник на правителството на Великобритания и държавната администрация относно националната политика по заетостта и уменията.

Стандартът подпомага организациите да постигнат своите цели и осигурява допълнително пространство за по-нататъшно развитие на компанията. Необходимо е да се покрият десет критерия (или „индикатора”) с минимум 39 доказателства, като стандартът взима предвид факта, че всяка организация  използва различни средства и постига по свой собствен начин успех чрез своите служители. Ценното в Investors in People не предписва един или друг конкретен метод, а задава рамка, която помага на компанията да намери най-подходящите средства и начини за постигане на успех посредством своите хора. Така организациите могат да избират да работят само с най-подходящите за техните нужди и цели елементи от тази рамка, реално осигурявайки индивидуален подход за всеки отделен бизнес.

Статистиката говори сама за себе си:

  • 79% от работодателите прилагащи Investors in People откриват, че прилагането на рамката на стандарта помага на организациите от всякакъв вид да се адаптират към промяната и растежа;
  • Investors in People носи добавена стойност: Aко бизнесът инвестира 10% в дейности за учене и развитие по рамката на Investors in People, брутната печалба е 1500 GBP на служител на година (източник : The Work Foundation and Institute for Employment Studies report – People and the Bottom Line);
  • 93% от работещите в обществения сектор са съгласни, че Investors in People подобрява управлението и развитието на човешките ресурси, а 80% са на мнение, че подобрява и операционния мениджмънт;
  • Проучване на Cranfield School of Management показва, че организациите, възприели стандарта, разполагат с по-високи нива на доверие, сътрудничество и отдаденост на служителите. Според проучване на COI пък това води до по-високи нива на задържане на персонала и намаление в разходите за подбор.

В България Investors in People е възприет от разнообразни по размер компании от различни сектори: IT, ютилити, обществено хранене, логистика и т.н. Всички те посочват, че чрез стандарта са постигнали по-висока ангажираност на служителите, подобрени вътрешни и външни комуникации и, най-важното, по-добри резултати от отделните служители, екипите и организацията като цяло.

Еднодневен работен семинар за Investors in People ще се проведе в х-л „Арена ди Сердика“ в София на 21 май 2015 г. Всяка организация-участник в семинара може да придобие международно признатия сертификат „Working with Investors in People“. Записването за семинара приключва на 12 май. За подробности и записване се обръщайте към компанията International Human Relations, на e-mail: office@ihr.bg

Публикации от серията