Възможности за развитие в областта на Business Intelligence

B EYE e ИТ консултантска компания, която се занимава с технологии в областта на Business Intelligence.  Компанията е динамично развиваща се и разполага с много на брой отворени позиции.

Ахинора Младенова, HR, Know-How & Quaility Lead в B EYE ни обясни, че в България има много млади и динамични хора, които имат желание да се развиват в различни сфери, но конкретно в тяхната област, имайки предвид, че е по-нова, няма толкова кандидати. Липсата на готови кадри кара компанията да развива сама своите специалисти. По тази причина отворените позиции са основно за начално (junior) ниво – най-вече за завършили висше образование или скоро завършващи студенти в специалности с бизнес, ИТ, математическа и финансова насоченост.

Търсят се амбициозни хора с интерес в Business Intelligence областта и математическо мислене. Те ще бъдат обучени вътрешнофирмено, съгласно разработената обучителна програма в компанията. Тя се случва на новите служители през първите 6 месеца от ангажираността им във фирмата и включва и менторство, освен разнообразни обучителни материали.

Вижте повече във видео интервюто, заснето по време на „Национални дни на кариерата“ 2018.

Свързани публикации