Представяме ви Иван Михайлов – един от успешно завършилите Младежка академия за кариера – сезон 1

Представяме ви Иван Михайлов – един от успешно завършилите Младежка академия за кариера – сезон 1

Разкажи ни за себе си

Казвам се Иван Михайлов и в момента живея, обучавам и се развивам в Благоевград. До този момент завърших две бакалавърски степени по социални дейности и кинезитерапия, както и две магистърски степени по кинезитерапия и ерготерапия в Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Следващата стъпка ми е да стана и докторант по кинезитерапия. Този стъпаловиден път към знание и научноизследователска дейност е вълнуващо предизвикателство, към което искам да се ангажирам с пълно сърце и преданост. Видях как мощното въздействие на двигателната рехабилитация може да промени живота на хората, възстановявайки тяхната функционалност и връщайки ги към пълното им участие в обществото.

Моят интерес към кинезитерапията е креативен процес, откриващ се през годините на моето образование и професионално развитие. До момента през всичките ми години като студент съм успял да участвам в стотици различни стажантски програми, курсове, семинари, симпозиуми, конференции, по време на обучението на двете ми бакалавърски и магистърски степени. Участвал съм в 8 проекта и имам няколко публикации. Имам голям интерес и солиден опит в областта на научните изследвания в кинезитерапията и ерготерапията. Обичам да чета книги, да пътувам, да ходя на туризъм и походи в планината, както и дейности на открито.

Откъде научи за Младежка Академия за кариера?

За Младежката академия за кариера научих от един имейл, който ми беше изпратен от ISIC. Трябваха ми точно няколко секунди да реша, че ще се включа, особено като видях, че е и безплатна.

Каква беше мотивацията ти да започнеш обученията?

Мотивацията ми да започна обучението беше желанието ми да развия своите умения в моята област. За нея е изключително важно освен да притежавам широк спектър от теоретични знания, практически умения и компетенции от всякакви професионални области, така е и много важно да притежавам редица личностни качества и умения, които академията ми предостави.

Какви са твоите кариерни планове и как наученото в академията ще ти бъде полезно да ги реализираш?

Моите кариерни планове включват напредване в съответната област и постигане на високи постижения. Наученото в академията ми предостави до голяма степен основата и уменията, които са необходими за успешната ми реализация.

Кое е най-ценното нещо, които научи от обучението си в академията?

Академията е практически насочена и много ценна за младите хора, които са на път към своето кариерно развитие. По време на обучението ми успях да надградя моите аналитични умения, комуникационни умения и умения за решаване на проблеми. Например, от предоставените ресурси и заданията, които се изискваха в академията, ме насърчиха да подобря комуникационните си умения и уменията за работа в екип. Придобих широки познания по дигитални и предприемачески умения, информираност за пазара на труда, умения за заетост, планиране на кариерата ми, устойчивост, критично мислене, креативност, сътрудничество, любознателност, комуникация, лидерски умения и много други.

С какво Младежка академия за кариера е най-полезна?

Най-ценното нещо, което научих от обучението си в академията, е важността на постоянното обучение и развитие. Разбрах, че успехът в кариерата не зависи само от това, което знаем в момента, но и от нашата готовност да се адаптираме към променящите се условия и да продължаваме да се развиваме.

Младежката академия за кариера е най-полезна, защото предоставя цялостно практически насочено обучение, което би помогнало за развитието на знанията и уменията във всяка професионалната област. Освен това, възможностите за менторство и връзки с индустрията, които предлага, са ценни за изграждане на мрежа от контакти и влияние.

Защо би препоръчала МАК?

Бих препоръчал Младежката академия за кариера на всеки, който желае да развие своите умения и познания в определена област и да се подготви за успешна кариера. Академията предоставя ценни възможности за обучение, менторство и връзки с индустрията, които могат значително да помогнат за професионалното развитие и успешен старт в кариерата.

Свързани публикации