За втори път стартира ежегодната платена стажантска програма на Теленор

HUBBYTELENOR (002)

Теленор предлага едногодишен платен стаж и възможност за натрупване на професионален опит в сферата на телекомуникациите с второто издание на стажантската си програма Hub by Telenor, съобщиха от компанията.

Инициативата е насочена към активни и амбициозни млади хора, с високо ниво на владеене на английски език и интерес към мобилните и дигитални технологии. В нея могат да се включат студенти последна година или току-що завършили висшето си образование бакалаври и магистри.

Компанията търси стажанти в областите „Търговско портфолио“, „Управление на информация“, „Информационни технологии“, „Кредитен риск и превенция на телекомуникационните измами“, „Клиентска удовлетвореност“, и „Защита на данните“. Избраните кандидати ще имат възможност да се включат в ключови проекти в изброените области.

Желаещите да участват могат да кандидатстват за конкретна позиция на http://www.telenor.bg/bg/careers/youth-vacancies, като изпратят креативна автобиография до 8 октомври 2017 г. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, а десет от тях ще бъдат поканени да се присъединят към програмата.

Избраните участници в програмата ще започнат стажа си в Теленор в началото на ноември 2017 г. Те ще работят на пълен работен ден, срещу възнаграждение. През следващите 12 месеца те ще могат да се учат и да работят с международен екип от експерти в отворена и стимулираща работна среда. След края на програмата, добре представилите се стажанти може да получат предложение за работа в Теленор.

Подробна информация за стажантската програма Hub by Telenor, описание на конкретните задължения и изисквания към кандидатите за всяка позиция, както и кратки видео интервюта с миналогодишните участници в програмата, е публикувана в интернет страницата на оператора www.telenor.bg.

Свързани публикации