Задържане на служители в ИКТ сектора – успешни практики

Проучването Топ ИКТ Работодател 2013, което завърши неотдавна, използва специализирана методика за оценка на кандидатстващите компании. Сред тях е и проучването за практиките за задържане на служители в бранша. От него става ясно, че системата за оценяване на служителите е най-ефикасна, като следващи по ефективност са конкурентната система за възнаграждения и провеждането на интервю при напускане на служител.

Други методики, прилагани от HR отделите на ИКТ компаниите също влияят позитивно върху задържането на служители. Например, сред тях са и имплементираните програми за корпоративна социална отговорност, които, изненадващо, се оценяват по-високо от мъжете във въпросните компании.

Не на последно място се оказва, че колкото по-млади са служителите, толкова по-ангажирани са те.

Повече по всички тези теми можете да научите от видеото.

Публикации от серията