Заключителна информационна среща по проекта „Нови работни места в „Ти Би Ай Инфо ООД“

TBI Info ще проведе заключителна информационна среща за успешното завършване на проекта „Нови работни места в „Ти Би Ай Инфо ООД“, която ще се състои на 21.01.2015 г. от 16.30 ч. в Гранд Хотел София, Зала Триадица 2

Компанията кандидатства, спечели и реализира проект „Нови работни места в Ти Би Ай Инфо ООД“ по Европейската програма „Развитие на човешките ресурси“. Към предоставените от ЕС по проекта 155 000 лв, фирмата прибави своя бюджет от близо 300 000 лв. Целта на проекта бе професионално обучение на трайно безработни млади хора  със средно образование, за придобиване на знания като програмисти.

Чрез реализирането на програмата  TBI Info  помогнa за разкриване на нови работни места за представители на уязвимата група на пазара на труда – безработните младежи.

По проект бяха предвидени 20 свободни места за младежи от целевата група, a TBI Info даде шанс на още 13. Така общият брой на младежите, които бяха одобрени да преминат през обучителната програмата, бе тридесет и трима. На тях беше предоставен шанс да влязат в сферата на ИТ бранша, без никакъв опит и знания, започвайки работа в най-перспективната и високоплатена област – Информационните технологии.

Целевата група по проекта бе безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Програмата  допълва инициативите на Европейската стратегия за заетост, чиято цел в контекста на Стратегията Европа 2020 е да се създадат повече и по-добри работни места.

Свързани публикации