Закриваме „Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012”

Заключителната национална конференция по „Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012” в България ще се състои утре, 4 декември 2012 г., от 9:30 часа, в хотел „Шератон София хотел Балкан” (зала „Сердика”). Форумът ще бъде открит от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, който е Национален координатор на Годината. Видео-обръщение към участниците в конференцията ще отправи Ласло Андор – комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването на Европейската комисия (ЕК).

След откриването на конференцията заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще представи доклад за участието на България в Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012.

Конференцията ще протече в два панела, първият от които поставя акцент върху проблемите на възрастните работници като ценен ресурс и ново предизвикателство пред националните трудови пазари. Вторият панел представя и анализира иновативните подходи и добрите практики за насърчаване на участието на възрастните на пазара на труда.

По време на първия панел, с начало 13:00 часа, участие ще вземе управителят на Националния осигурителен институт Бисер Петков, който ще представи темата на активното стареене в контекста на пенсионната реформа. Профилите и нагласите за активен трудов живот на хората над 50 години ще бъдат представени от председателя на Националния статистически институт д-р Ренета Инджова.

Инициативата ЕГ 2012 цели създаването на устойчива култура на активен живот на възрастните хора в Европа, основаваща се на общество за всички възрасти. В рамките на тази цел Европейската година поощрява и подкрепя държавите-членки, техните регионални и местни органи, социалните партньори, гражданското общество и бизнес средите в техните усилия за насърчаване на активния живот на възрастните хора и за използването на потенциала на бързо нарастващия дял на населението на възраст на и над 50 години.

Свързани публикации