Започва инициатива за студенти и младежи с възможност за стартиране на бизнес

Embrioo Инкубатор е съвместна инициатива на embrioo.com и ВУЗФ, подкрепена от JobTiger.bg и Kosher.bg.

Embrioo.com е онлайн платформа за отворена иновация, място където всеки човек може да публикува идея за развитието на даден бранд и/или компания, или сектор, която идея иска да продаде.

От един непринуден разговор между Рени Попчева, която е основател и двигател на embrioo.com с Филипа и Аурора, студенти в УНСС, се ражда идеята за Embrioo Инкубатор. Момичетата споделят с Рени, че студентите се нуждаят от практически умения и реален контакт с бизнеса, за да се развиват. Стажантските програми се оказват решение за малцина, а повечето млади хора мечтаят за собствен бизнес. В този момент Рeни си спомня за разговор с представител на голяма компания, който много харесва една от идеите в embrioo.com, но признава, че мащабите й са прекалено малки за размера на компанията. Така се поставя началото на Embrioo Инкубатор. Идеята е налична, както и много други, но сега се търсят екипи от млади и предприемчиви специалисти, които в рамките на шест месеца да ги разработят, превръщайки ги в стартиращ бизнес. Това е най-желаният развой на нещата, но се допуска и неуспех. Разбира се всичко зависи от работата на екипа, подходът, планирането и изпълнението на идеята.

Как работи Embrioo Инкубатор?

– Първоначално се взимат 8 идеи от embrioo.com, като за една година се планира около 400 идеи да бъдат предоставени за развиване от 400 екипа

– Първите 8 идеи се разпределят на 8 екипа от млади хора – студенти и специалисти (18-35г.), които да ги разработят в техен реален бизнес за период от 6 месеца

– Екипът е съставен от хора, които искат да работят заедно и сами избират идеята

– При успех, се основава самостоятелна компания, в която и авторът на идеята, и работилите млади хора по въвеждането и стават собственици

– При успех и при нужда от външни инвестиции, следва контакт с потенциални инвеститори, за които embrioo.com ще съдейства

– При неуспех, идеята се заменя с нова и се възлага на нов екип, а за участниците, които отпадат, участието в проекта остава полезен опит

Какво е по-различното при този Инкубатор?

Предназначен е за млади предприемачи до 35 години. Приблизително 45% от младите искат да работят за корпорации. Инкубаторите в оригинален вариант дават шанс едва на 5 % от младите. Embrioo Инкубатор е за останалите 50%, които искат да стартират собствен бизнес.

Проектът се очертава като успешен, защото:

– има силен мотив сред младите

– е насочен към голямата маса от млади хора

– корпорациите биха го подкрепили

За да се включите, направете регистрация на български език, или  на английски език.

Първоначалният подбор ще бъде направен до 24 Януари 2013 от 100% разнороден екип като жури. Избраните ще бъдат поканени в края на януари 2013 в аулата на ВУЗФ. Там ще бъдат поканени и медии, инвеститори, спонсори, институции. На избраните ще бъде направен много нестандартен и труден тест в реални условия, който остава в тайна дотогава.

Реален старт на екипите ще бъде даден в края на януари, началото на февруари 2013

Висшето училище по застраховане и финанси е партньорът, който предоставя материалната си база за ползване, зали, оборудване и част от менторите. Въпреки, че ВУЗФ предоставя материалната база, всички студенти и млади хора са добре дошли, независимо от  това къде учат в момента, или къде са учили в миналото.

Други партньори, които подкрепиха проекта още в самото начало, преди старта, са:

Franchising.bg ще предложи без предварително заплащане, франчайз концепция и контакти с потенциални Купувачи на Франчайз-а на екипите, чиито проекти са успешни и подлежат на бъдещо франчайзиране.

Job Tiger, Job Tiger TV и Kosher.bg подкрепят инициативата като партньори на бизнеса,  студентите и младите хора. Единайсет клуба от Kosher.bg са поканени да се включат в Embrioo Инкубатор. Това са:

Брилянтин, Events & Presentations–Бизнес клуб, IT – разработка на реални open source проекти, IP – Intellectual Property, Компютърна графика и анимация, Клуб „Информатика“ НБУ, Клуб ,,Роботика и електроника“ НБУ, Photo Club NBU, Мрежата GLT, AUBG Daily и Marketing Academy Club

Публикации от серията