Кръглата маса и церемонията по награждаването „ТОП ИКТ Работодател“ 2016 ще се състоят днес

Кръглата маса и церемонията по награждаването „ТОП ИКТ Работодател“ 2016 ще се състоят днес

Днес, 11 октомври, ще бъдат оповестени резултатите от юбилейното пето издание на ежегодната класация „ТОП ИКТ Работодател“. В проучването участват 37 компании от IT сферата и телекомуникациите, а 31 от тях достигнаха до финалната класация. Целта на мероприятието е за пореден път да бъдат отличени най-добрите работодатели, на базата на широкоформатно допитване до всички служители от компаниите, които са се включили в проучването.

В проучването „ТОП ИКТ Работодател“ участват много от най-големите и познати компании в телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите. Сред тях се открояват имената на утвърдени български и международни фирми, опериращи на българския пазар. Самото проучване се провежда по инициатива на технологичния издател ICT Media и  JobTiger, а резултатите се оценяват по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА). Резултатите от проучването ще бъдат обявени на 11 октомври по време на Кръглата маса, организирана за целта. Темата на кръглата маса тази година е „Ангажираност на служителите с помощта на вдъхновяващи лидери“.

Проучването не само демонстрира определени тенденции в изследваните компании. Съществен факт е, че то е напълно представително и резултатите от него са безспорни. Това произтича от обстоятелството, че през петте години, през които то се провежда, са попълнени почти 12 хиляди въпросника, което е много над традиционно приетите критерии за представителност.

Форматът на изследването се е утвърдил през годините и отново включва пет основни компонента:

  • Изследване на база анкета, разпространена сред служители и мениджъри на компаниите.
  • Класация на водещите компании от ИКТ и аутсорсинг сектора, развиващи дейност в България, на база специално разработена за целта методология.
  • Кръгла маса, на която ще бъдат представени изводите от проучването и ще бъдат дискутирани горещи теми, свързани с управлението на човешките ресурси в ИКТ и аутсорсинг сектора.
  • Вечерна церемония (в деня на провеждане на кръглата маса), на която ще бъдат наградени победителите от класацията ТОП ИКТ Работодател 2016.
  • Специализирано печатно издание, в което ще бъдат представени данните от изследването.

Ползите от участието в проучването са несъмнени за всички участници. ИТ, телекомуникационната и аутсорсинг индустрии са сред най-динамично развиващите се сектори, с висока добавена стойност на продуктите и услугите си, и като такива, имат сериозна роля и значение за икономическото развитие на България. Работните позиции в ИКТ сектора са едни от най-предпочитаните сред кандидатите за работа, но същевременно този сектор отбелязва хронично търсене и недостиг на квалифицирани специалисти, което затруднява растежа на бизнеса. Именно това налага нуждата компаниите да познават добре ситуацията сред своите служители и да въвеждат необходимите корекции в управленските и HR политиките си своевременно. По тази причина всяка от участващите фирми:

  • Ще получи безплатно основни резултати от изследването и нивата на ангажираност на служителите си;
  • Ще научи степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управлението на човешките ресурси са интегрирани в организацията и подпомагат постигането на целите й;
  • Ще получи безплатно информация за класирането си сред останалите фирми, участващи в проучването;
  • Ще има възможността да получи подробен анализ за резултатите от изследването или индивидуален анализ за самата компания.

Тази година, по повод петото юбилейно издание на проекта, сайтът на „ТОП ИКТ Работодател“ е изцяло обновен. Освен отличените работодатели през годините, в него могат да бъдат разгледани и всички специализирани каталози в електронен вид.

Общо 37 компании и 3172 служители се включиха в изследването „ТОП ИКТ Работодател“ през 2016 г., разпределени в следните категории: „ИТ услуги“, „Аутсорсинг на ИТ услуги“, „Развой на софтуер“, „Телекомуникации“, „Малки компании с персонал до 50 служители“.

Партниращи организации по проекта „ТОП ИКТ Работодател“ през годините са били Министерството на труда и социалната политика, Американската търговска камара в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската асоциация по информационни технологии,  Българска асоциация за управление на хора. Тази година партньори са CSC, SAC, Epam, БАУХ, American Chamber of Commerce in Bulgaria, Динова, Русев & Партнърс, Sodexo, Sport Pass, БАИТ, International Hotel Casino & Tower Suites и JobTiger.tv.

Свързани публикации