Защо доходите на американските CEOs продължават да подобряват рекорди (видео)?

В началото на годината Световният икономически форум публикува традиционната си прогноза за основните тенденции и предизвикателства пред световната икономика в следващата година – година и половина. На първо място сред тях беше поставено увеличаващото се подоходно неравенство. Проблемът на глобално ниво е ясен на всички – той седи в основата на повечето тежки социални, политически и екологични проблеми на света. В последните години обаче, особено след началото на световната икономическа криза в края на миналото десетилетие, темата нахлу в дневния ред и на най-богатите държави. Какво по-добро доказателство за това от фактът, че точно от САЩ, държавата, която най-малко може да припознаем като проводник на леви идеи, тръгна левичарската тенденция за сатанизирането на супербогатия „1%“, който контролира по-голямата част от ресурсите и т.н.

Темата продължава да е актуална въпреки започналото икономическо възстановяване. Най-вече защото ръстът на заплатите на изпълнителните директори на най-големите корпорации отново изпреварва значително промяната на всяко друго ниво. В проучване на американската Association of Executive Search Consultants се казва, че 43% от изпълнителните директори и още 56% от топ мениджърите сред 900 проучени представители на големи фирми са увеличили основаната си заплата през 2014 г. На ниво CEO при почти ¼ от тези, които са получили повишение, то е с над 16%. Само 4 на сто от изпълнителните директори и 2% от останалите топ мениджъри са отчели понижение на личните си доходи през миналата година.

Специалистите в областта на заплащането в САЩ вярват, че проблемът се крие във възприетата система за обвързване на заплащането на C-ниво с финансовите резултати на компанията. Тази тенденция се появява в началото на 90-те години на миналия век и е свързана с промяна в законодателството, която премахва данъчните облекчения върху приходи от над $1 млн., които не са обвързани с бонуси за резултати. От позитивната страна на нещата нововъведението способства въвеждането на различни ключови показатели, по които да се измерва представянето на мениджмънта и компанията. Така системата на финансово компенсиране на изпълнителните директори претърпя много промени в последните години, за да стане по-приемлива за акционерите. Една от тези промени обаче бе увеличаването на дела на акциите като част от заплащането на топ мениджмънта. При ръст на борсовата стойност на компанията обаче неравенството се увеличава дори повече, а някои експерти твърдят, че основаните единствено върху счетоводните резултати бонуси са база за въвеждането на „лоши“ стимули или дори злоупотреби.

Специално видео на Wall Street Journal се опитва да хвърли яснота върху ситуацията (след рекламата):

Специалистите спорят какъв е начинът за справяне с проблема, но една от възможностите несъмнено е въвеждането на заплащане в акции и за по-долните нива в компанията. Това вече се прави от някои от компаниите в технологичния бранш. В големите корпорации, които ползват нископлатена работна ръка обаче, проблемът ще се задълбочава все повече.

Свързани публикации