Защо Employer Branding – разговор с управителя на JobTiger

Защо изграждането на добра работодателска марка винаги си струва – разговор с нашия управител Светлозар Петров. Нашето предложение за Еmployer Branding.

 

*Клипът е заснет в SOHO.

Публикации от серията