Защо има младежка безработица в България?

Още едно мнение от проведената на 9 ноември 2013 г. дискусия с участието на български евродепутати, представители на българските институции, гражданския сектор и други специалисти, където бяха обсъдени причините и възможните мерки за справяне с младежката безработица в България и ЕС. Тук, в частност, се обсъждат причините за младежката безработица.

Свързани публикации