Зеебургер ще участва в ТОП ИКТ Работодател и тази година

От Зеебургер споделят мотивацията си за участие в проучването ТОП ИКТ Работодател.

Публикации от серията