Жени в технологиите винаги е имало, но не и достатъчно

Не всеки осъзнава, че сред хората, които се занимават с точни науки, съществува неравно разпределение между половете. Статистиката обаче показва точно това, макар разликите да варират сериозно в зависимост от държавите (като степента на икономическо развитие не е решаващ фактор). Стеротипи от рода „жените нямат математическо мислене“ и социалният и семеен натиск да се избират сфери за кариера, които са по-„женски“, все още оказват влияние върху желанието, самочувствието и професионалната ориентация на младите момичета. Това стана ясно по време на специална дискусия под надслов „Жените и технологиите. Големият пробив“, организирана от списание „Мениджър“, и провела се в София.

Редица успели жени от различни сектори, включително технологичния, взеха участие в събитието, на което се дискутираха наболели теми в областта, като неравния достъп на жени до ръководни позиции, потенциалното налагане на квоти за жени на ръководни позиции, възможностите за популяризиране на технологичните, научни и математически професии сред момичетата, извеждането на правилните примери за подражание и др.

„Жени в науката и технологиите е имало винаги“, разказва пред камерата ни Любов Костова, директор на Британския съвет в България, посочвайки за пример Мария Кюри –  първият учен въобще в историята, получил две нобелови награди. От двадесетина години обаче се обръща внимание, че няма пропорционално разпределение между половете в областта на научните изследвания и технологичните компании – сектори, традиционно доминирани от мъже.

Според Любов Костова обаче, която подкрепя тезата си с примери и изследвания, за да постигнем максимална ефективност, многообразието на обществото трябва да се отразява пропорционално в многообразието на различните по-малки общности – професионални, местни и др. В редица държави вече се прилагат целенасочени действия за повишаване на интереса на дамите към т.нар. STEM област (от англ. – наука, технологии, инженерство и математика) и промяната е налице – повече жени навлизат в науката и технологиите.

Всъщност, международни изследвания показват, че България има по-добри позиции в това отношение, дори от някои от най-развитите икономики. Във Великобритания например, жените в STEM са 8-15%, докато в България са между 30 и 35%. Въпреки това и тук има какво да се подобри в много отношения, основно когато говорим за достъпа на жени до най-високите ръководни позиции.

Чуйте повече от Любов Костова.

Свързани публикации