Жените все още са неравнопоставени в управлението на компаниите

Ключова причина за отсъствието на жени в топ мениджмънта на корпорациите е обстоятелството, че те биват „наказвани” заради приоретизирането на децата пред работата, сочи нов доклад на Mercer. Проучването обхваща цяла Европа и показва, че едва 29% от висшите мениджъри на Стария континент са жени.

Софи Блек от Mercer заявява, че причините за това са комплексни, като голяма част от тях са от културно и социално естество, но значителна вина за тази неравнопоставеност имат самите корпорации, които се отнасят с несъзнателна предубеденост към жените. „Кариерата на жената се облага с „майчинско наказание” в очите на служителите, заради това, че жените поставят майчинските грижи пред работата”, добавя Блек.

Според изследването на Mercer, най-висок процент жени топ мениджъри има в Гърция и Ирландия (33%), следвани от Швеция (30%) и Белгия (29%). Германия и Холандия са на опашката, респективно с 20% и 21%. Извън рамките на старите членки на ЕС се забелязва интересна тенденция, според която, в Литва този процент е 44, а в намиращата се извън ЕС Русия има 40% жени топ мениджъри. Авторите на проучването отдават този висок процент на наследството на социализма, при който равнопоставеността на половете е била въпрос на държавна политика.

В различни европейски държави, сред които Испания, Франция, Норвегия, Белгия и Италия има въведени квоти, които да гарантират поне определен процент женско присъствие в управителните органи на големите компании. Тази стъпка има различни обосновки, но една от централните е, че проучвания доказват по-добри финансови резултати при фирми, в които има баланс на половете в мениджърския екип. При това се счита, че колкото повече са жените, толкова по-добри са резултатите. Подобен резултат се отдава на по-високата колективна интелигентност и по-добрата способност за решаване на проблеми.

По данни на Европейския съюз, в България 11% от управленските позиции се заемат от жени, жени са и 7% от членовете на управителните бордове на публични компании.

Чуйте мнението на Анет Арис, преподавател по стратегия във водещото бизнес училище в света INSEAD и член на борда на директорите на водещи компании, сред които медийната група Sanoma.

*За по-лесно разбиране на английската реч във видеото, опитайте с бутона за автоматични субтитри CC в помощната лента на видеото, има и допълнителна опция за превод на български език. 

Свързани публикации