Български новини

Продължава спадът на предложенията за работа в „ИТ“ сектора

Общият брой на предложенията в края на м. май е малко над 50 000, като почти във всички сектори наблюдаваме ръст в броя на обяви.

Единствено изключение прави „ИТ“ секторът, в който наблюдаваме близо 200 предложения по-малко или спад от 6%.

Засилено предлагане на работа в  секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“

Предложенията за работа през м. април са нараснали с 5% или близо 2300 спрямо предходния месец. Това се дължи почти изцяло на засиленото предлагане в секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Само в тези 2 сектора предложенията са общо 2200 повече спрямо м. март.

Спад на обявите за работа на годишна база в почти всички сектори

Обявите за работа през м. март продължават да нарастват от началото на годината и са с 6% повече спрямо предходния м. февруари. В сравнение със същия период на 2023 г. все още продължаваме да наблюдаваме по-малко предлагане в почти всички сектори.

Обявите за работа продължават да нарастват през м. февруари

Броят на обявите за работа продължава да нараства почти във всички сектори. През м. февруари отчитаме ръст от 4% спрямо предходния м. януари. На годишна база, обаче, все още отчитаме спад. Предложенията са със 7% (около 3100) по-малко спрямо същия период през 2023г.

Ръст на обявите за работа през януари, но по-малко на годишна база

Общият брой на обявите е нараснал с цели 37%  (11 200 обяви повече) спрямо м. декември 2023г. На годишна база, обаче, отчитаме спад от 10%, като обявите за работа са с близо 4500 по-малко от м. януари 2023г.

Драстичен, но традиционен спад на предложенията за работа през декември

В последния месец на 2023г. обявите за работа са намалели с 19% спрямо предходния месец. Това е спад от  близо 7000 предложения на месечна база, като общият брой на обявите е около 30 000.

Предложенията за работа са намалели с близо 1/5 от началото на годината

Обявите за работа във водещите сайтове в страната са намалели с 12% през м. ноември. Това е близо 5100 предложения по-малко спрямо предходния м. октомври. Спадът се наблюдава във всеки един от секторите за работа.
На годишна база предложенията са с 4400 по-малко или спад от 11% спрямо м. ноември 2022г.

Предложенията за работа в „ИТ“ сектора са намалели с 40% за една година

Предложенията за работа през м. октомври са с 2900 по-малко (-6%) от тези в предходния месец. На годишна база продължава да се наблюдава постоянен спад от 7% (3300 предложения по-малко), който се дължи основно на намалелия брой обяви в сектор „ИТ“.

Представяме Ви Костадин Туджаров – един от реализиралите се стажанти на ГлобълФаундрис, който към момента работи в Device Engineering екип

Кратко представяне на компанията: ГлобълФаундрис е една от водещите в света фабрики за производство на интегрални схеми, която разработва технологии с приложение в мобилната комуникация, автомобилната, медицинската и други индустрии…. Прочети цялата статия…

Предлагането на пазара на труда остава непроменено през м. септември

Броят на обявите за работа в краят на м. септември е нараснало с 1% или около 500 предложения повече. Имайки предвид динамиката на пазар на труда в България, това е сравнително малко изменение и можем да считаме, че предлагането остава непроменено.

Kариерната Борса за студенти на Mеждународното Висше Бизнес Училище премина при голям интерес

Кариерната Борса за студенти на Mеждународното Висше Бизнес Училище, която се проведе на 18.09.2023 г. в Ботевград премина успешно. Работодатели от региона се срещнаха със студенти от Направленията: Икономика, Администрация… Прочети цялата статия…

10 години международен форум за иновации в България

По следите на изгубеното време в България с Innovation Explorer 2024 За десета поредна година в София ще се проведе ежегодният международен форум Innovation Explorer. Събитието е планирано за 22-ри… Прочети цялата статия…

Японски работодатели за първи път ще посетят България в търсене на местни таланти

Първото издание на Bulgarian – Japanese Tech Job Fair & Forum влиза в програмата на Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2023 Добрата кариера е в основата на осигуряване… Прочети цялата статия…

Кариерна борса в Бургаски свободен университет

Бургаски свободен университет и JobTiger организират Кариерна борса за студенти на 06 октомври 2023 г. Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01… Прочети цялата статия…

Активизиране на предлагането на работа през м. август

Обявите за работа в края на м. август са нараснали с 4% спрямо предходния месец, а на годишна база те са с 5% (2300 предложения) по-малко. Този годишен спад се дължи основно на намаленото предлагане в сектор ИТ през 2023г, като само в този сектор предложенията са с 2000 по-малко спрямо миналата година.