Финансова грамотност за начинаещи: спестяване и инвестиране

Финансова грамотност за начинаещи: спестяване и инвестиране

Досега във „Финансова грамотност за начинаещи“ показахме защо трябва да следите приходите и разходите си и как да избегнете излишни задължения. Ако финансовото ви състояние е добро, нямате заеми и сте успели да създадете резерв в размер на разходите ви за от три до шест месеца напред, какво следва?

Спестявания или инвестиции?

И двете. Докато спестяването е подходящо, за да отделяте средства, с които да разполагате при необходимост, инвестирането цели да ви донесе по-висока доходност в дългосрочен план.

Важно е спестяванията да са отделно от разплащателната ви сметка, а в случай на непредвидени разходи сравнително бързо да може да разполагате с тях.

Първи стъпки в инвестирането

На първо място трябва да определите каква е вашата цел и причината да инвестирате. Инвестициите са подходящ инструмент за средносрочни (например ако планирате да закупите ново жилище или недвижимо имущество с инвестиционна цел) и дългосрочни цели (спестяване за пенсия или за образованието на децата ви). Помислете колко искате да инвестирате и какъв е инвестиционният ви хоризонт или времето, след което ще се нуждаете отново от средствата си, както и дали търсите само начин за спестяване или искате да реализирате по-висока печалба.

Добре е да се замислите и какъв риск сте склонни да поемете. В зависимост от степента на риска инвестирането се разделя на:

Консервативно инвестиране

Консервативните инвестиции са най-ниско-рискови и целта им е да запазят капитала ви, като осигурят минимална доходност, надвишаваща инфлацията. Консервативната стратегия е подходяща за краткосрочен инвестиционен хоризонт.

Балансирано инвестиране

Целта на балансираните инвестиции е да постигнат най-висока потенциална доходност за времеви хоризонт от три до осем години.

Динамично инвестиране

Динамичното инвестиране цели реализиране на най-големи печалби, но създава предпоставка и за големи загуби поради високия риск, флуктуации и спадове на пазара. Това е дългосрочна стратегия за период от пет и повече години.

В какво да инвестирате?

Отговорът на този въпрос също зависи от вашите цели и инвестиционна стратегия. Възвращаемостта от инвестицията трябва не само да покрива разходите и инфлацията, но и да генерира печалба за вас.

Може би най-подходящият вариант за начинаещите инвеститори е инвестицията в мулти-асет фондове с балансиран портфейл на активите и контролиран риск. Независимо от фонда, към който се насочите, потърсете допълнителна информация за това в какво инвестира фонда, степента на риска и годишната му доходност за минали периоди.

Освен вида на инвестицията, внимателно избирайте и компанията, чрез която инвестирате. Всяка компания за управление на фондове предлага собствените си инвестиционни продукти и може да пропуснете по-атрактивни предложения на пазара.

Имайте предвид, че печалбата от инвестициите във фондове не е гарантирана и съществува риск да не успеете да възстановите инвестираните средства. Също така тези инвестиции не са гарантирани от гаранционен фонд създаден от държавата.

Разходи

Преди избора на инвестиционен фонд разберете какви са таксите, които ще трябва да платите:

Такси за вход (такса емитиране) – при покупка на дялове от фонда

Такси за изход (такса обратно изкупуване) – при продажба на дялове и изтегляне на парите заедно с печалбата

Такса за управление

Такса добро представяне

В зависимост от вида на фонда встъпителната такса може да бъде до 5 % от инвестираната сума. При българските фондове таксата за управление е от 0,5 % до 3 % от средногодишната стойност на активите на фонда. Таксата добро представяне зависи от реализираната печалба и обикновено се начислява от чуждестранните фондове. Може да се сблъскате и с друго ограничение като минимална сума за първоначална инвестиция във фонда.

 

Zaplatomer.bg

Свързани публикации