Национални дни на кариерата 2023 – гр. Русе – изложители (част 3)

Национални дни на кариерата 2023 – гр. Русе – изложители (част 3)

Намери пътя към мечтаната кариера на Национални дни на кариерата!

Професионалните възможности и стажантски позиции ще те очакват на живо в Русенски университет „Ангел Кънчев“ на 11 април 2023 г. от 10:00 до 14:00ч.!

Запознай се с част от фирмите изложители, които ще те очакват за живи срещи.

Eла на събитието и се запознай с представители на желаната от теб компания!

Регистрирай се и участвай безплатно: ТУК.

Групата Булмаркет

„Групата Булмаркет“ е най-големият работодател в Русенския регион и една от най-големите и динамични индустриални групи в България с офиси и дейност в цялата страна. Компанията има разнообразен спектър от дейности: от сухопътна, жп и речна логистика, през пристанищни услуги до производство на биодизел от последно поколение и глобална търговия с горива. С методични стъпки и огромната мотивация на хората, с които работим, се превърнахме в един от топ 5 производители и търговци на биодизел в Европа. При нас има място за широк спектър от специалисти в различни сфери, които стават все по-разнообразни – от машинни инженери до химици, през търговци на суровини и логистични специалисти до финансови експерти и програмисти. Програмите ни за кариерно развитие дават възможности за бърз растеж и натрупване на умения в компанията, а постоянния достъп до глобални обучения с местно приложение дава едни от най-перспективните квалификации в България за хората, с които заедно растем.  

Алкомет АД / Alcomet AD

Алкомет АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти. Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковачно фолио, финсток, алуминиеви листи и ленти, стандартни и профили по чертеж на клиента. 95% от продукцията се изнася главно в Европа и Съединените американски щати.

Фирмата непрекъснато инвестира в нови технологии и усъвършенстване на вече съществуващите мощности, за да посрещне високите изисквания на клиентите си и за да разшири пазарните си позиции. През 2019 година се очаква да приключи поредния инвестиционен проект на компанията, с който ще се удвои капацитета и разширят производствените мощности с допълнителни 13000м2. Във валцовото производство се предвижда пускането в експлоатация на ново поколение студено валцов стан за с максимална ширина на лентата 2200мм, линия за непрекъснато леене, съоръжения за термо- и допълнителна обработка. В областта на пресовото производство новата 25 MN HybrEx® преса, ще позволи на Алкомет да произвежда профили с описана окръжност до 310мм и дебелина на стената на профила до 0,8мм.

Чрез инвестиране в най-съвременни производствени технологии, компанията цели навлизане на нови пазари с по-висока добавена стойност, като строителство и архитектура, автомобилостроене и производство на опаковки.

Leoni Bulgaria

LEONI е глобален доставчик на продукти, решения и услуги за управление на енергията и данните в автомобилния сектор и други индустрии. Гамата от продукти включва кабели, оптични влакна, стандартизирани кабели, специални кабели и монтажни системи, както и интелигентни продукти и услуги. Като иновационен партньор и доставчик на решения, LEONI поддържа своите клиенти с ясно изразено развитие и системен опит. Компанията, която е регистрирана на немския MDAX, наброява повече от 86 000 души в 31 държави и е реализирала консолидирани продажби от 4,9 млрд. Евро през 2017 г.

LEONI започна дейността си в България през 2018 г. и вече сме във фаза на изграждане и разширяване. Нашият завод в Плевен ще обслужва големи автомобилни клиенти в Европа. За кратко време искаме да бъдем един от водещите работодатели в българската автомобилна индустрия.

Търсим мотивирани служители, които биха искали да бъдат част от нашето развитие.

БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД 

Холдинг „Български държавни железници“ ЕАД (известен и със съкращението БДЖ) е държавно предприятие в България, най-големият железопътен оператор в страната. 

PARTNERS

PARTNERS GROUP BG е компания, специализирана в областта на финансовите услуги и предоствя цялостно финансово планиране от световна класа. В допълнение компанията предлага дългосрочно професионално обслужване на клиенти – физически лица.

Вярваме, че непрекъснатият растеж и подобрения могат да бъдат постигнати само чрез непрекъснати иновации, затова постоянно следим тенденциите на финансовия пазар и внедряваме революционни продукти.

Ние сме млад, динамичен екип от професионалисти нашата цел е висококачествено обслужване и обективно финансово планиране, което ни прави достъпни за широкия кръг от клиенти.

Лицензи и представителство

Партнърс Груп БГ ООД осъществява дейност като Застрахователен брокер вписан в Регистъра под номер 11-610 с решение на КФН No 23 – ЗБ от дата 5.01.2018г.

Партнърс Груп БГ ООД осъществява дейност като кредитен посредник вписан в регистъра на БНБ под номер BCI00023 с решение от дата 19.12.2017г.

Партнърс Груп БГ ООД осъществява дейност като осигурителен посредник съгласно договор за сътрудничество с Ен Ен ПОК от 3.09.2019г.

Региоком България

#готини хора – добро настроение 

regiocom има повече от 6000 служители на 20 локации в Германия,  Австрия, Турция и България и е един от водещите доставчици на услуги в  Европа  в сферата на Customer Service, BPO и IT. Основната дейност на regiocom е свързана с професионалното обслужване на клиенти за водещи концерни в телекомуникационния, енергийния и транспортния сектор.

regiocom  е основана като стартъп през 1996г. от трима предприемачи в Магдебург.  И до сега те продължават да управляват различните компаии на regiocom  дружеството. Високо квалифицирани експерти  подпомагат триото основатели и заедно постигат постоянен растеж, превръщайки regicom в конкурентноспособен и иноватвен лидер на  пазара.

regiocom  събира и използва различни компетенции и по този начин активно върви  напред  по пътя на дигиталната ера.  В нашата лаборатория на бъдещето иновативни умове развиват нов вид клиентско обслужване, използвайки инструменти от  роботиката  и AI приложения, като по този начин гарантират развитието на компанията.

regiocom  Bulgarien е важна част от успешната истoрия на предприятието, oще от своето създаване през 2006г. Над 1300 служители в София, Варна, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Добрич и Бургас обслужват немски и австрийски клиенти в сферата на енергетиката и телекомуникациите. 

Стани част от нашата история!

Ти си любопитен и обичаш нови предизвикателства?

Ти търсиш сигурна работа в модерна немска фирма?

Ти искаш да работиш в България за немски клиенти?

Ти работиш с  удоволстиве с мотивирани колеги?

Ти имаш гъвкава нагласа?

Ти вече имаш опит и искаш да се развиеш?

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

АЕЦ „Козлодуй” е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

АЕЦ „Козлодуй” има значителна роля и за стартирането на процеса на либерализация на енергийния пазар в България като първата компания, регистрирала сделка за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени. Дружеството е предпочитан бизнес партньор за широк кръг пазарни участници, опериращи както в страната, така и на регионалните пазари.
https://kznpp.org

Септона България АД

„Септона България“ АД е компания, която произвежда козметични изделия от памук и се отнася към леката промишленост. Целта на компанията е постигане на европейско ниво на качеството, производителност и рентабилност на нашата дейност. Компанията е водещ производител в своята област, който предлага продуктите си в над 60 държави. Технологиите на производство са съобразени с всички приети стандарти за опазване на околната среда, като компанията е постигнала „нулев отпадък“ и изцяло рециклира получените отпадъци.

BULATSA

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.

Свързани публикации