job ads share by business sector JobTiger

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори

Дялово разпределение на обявите за работа по сектори – JobTiger – март 2022г.