4 безплатни онлайн курса по писане

4 безплатни онлайн курса по писане

Writing for the Web, OPEN2STUDY (Писане за интернет)

Този курс ще ви разясни разликите между писането за хартиен носител и за интернет. Разликите се базират на изследвания, които са проучили какво е поведението на хората, когато четат отпечатано издание и в интернет. Ще научите също, как да се съобразите с нуждите на посетителите на сайта ви, как да структурирате уеб дизайна, структурата и всичко останало по сайта, а също и как да го оптимизирате за търсещи машини.

Ниво: Всички нива

Продължителност: 16 часа / 4 урока

High-Impact Business Writing, Coursera (Въздействащо бизнес писане)

Ефектното и добре структурирано писане е мощен инструмент за постигане на бизнес резултати. С този курс ще се научите да излагате мислите си в подреден вид, което ще помогне на публиката ви да схване и хареса идеите ви. Ще се научите също да забелязвате, коригирате и избягвате най-честите грешки при писане.

Ниво: Всички нива

Продължителност: 4-8 часа /4 урока

Secret Sauce of Great Writing, Udemy (Тайната на отличното писане)

Този курс има традиции – изкарали са го над 20 хиляди студента и са го оценили високо. Твърди се, че с негова помощ ще усвоите всички тайни на доброто бизнес писане – мотивационни писма, делови мейли, прессъобщения и търговски послания. Дори блогът ви ще стане много по-професионален и привлекателен след този курс, твърдят авторите му. Всичко това звучи доста привлекателно.

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 2 часа / 10 урока

Academic and Business Writing, edX (Научно и бизнес писане)

В оригинал, този курс се е зародил в University of California Berkley. Той е фокусиран върху умението да пишем в сферата няколко различни дисциплини – точни науки, технологии, литература, социални науки. С негова помощ ще се научите майсторски да пишете аргументирано, като се очаква с времето да развиете професионален стил като автор.

Ниво: Средно

Продължителност: 4 седмици / 4-5 часа на седмица

Публикации от серията