4 онлайн курса по Управление на проекти

4 онлайн курса по Управление на проекти

Diploma in Project Management, ALISON / Диплома по Управление на проекти, ALISON

Този безплатен курс по Project Management предлага възможността да се запознаете по детайлен и структуриран начин с методологията, инструментите, документацията и жизнения цикъл на проектното управление. Включва анализ, планиране, дизайн и оценка, както и частен случай (case study).

Project management-ът е във възход по целия свят и подобна диплома би могла да ви отвори много кариерни врати.

За да получите сертификат е необходимо да изкарате всички модули и на теста да постигнете над 80% за всеки от тях.

Ниво: Средно

Продължителност: 6-10 часа

Fundamentals of Project Management, ALISON / Основи на Управлението на проекти, ALISON

Този курс има хибриден характер. Ще ви запознае едновременно с основите на Управлението на проекти (Project Management) и Екипното лидерство (Team Leadership). Благодарение на него, ще научите какви са отговорностите на лидерите и ще придобиете базисни умения за управление на проекти.

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 4-8 часа

Introduction to Project Management Principles and Practices Specialization, Coursera / Въведение в принципите на Управлението на проекти и специализираните практики

Управлението на проекти е доказано най-ефективният метод за изпълнението на задачите в рамките на зададените срокове, ресурси и бюджети. Този интензивен практически пакет от курсове ще ви позволи да научите как се постига всичко това и как се управляват проекти. Авторите твърдят, че бързо ще усвоите практически знания, които ще ви позволят да менажирате проекти в истинска бизнес среда. Всеки от четирите курса в пакета е на цена от $69, като при предварително заплащане на целия пакет предварително получавате 10% отстъпка.

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 20 седмици

Introduction to Project Management, edX / Въведение в Управлението на проекти, edX

Познанията по управление на проекти от централно значение за успеха в много кариерни пътеки. Настоящият курс е ориентиран към онези, които тепърва започват да трупат знания в тази насока, както и за хора, желаещи да опреснят познанията си. Ще имате възможност да научите как да дефинирате обхвата на проектите, да ги планирате и да ги контролирате. Но тъй като управлението на проекти изисква и умения за управление на хора и ефективна комуникация, курсът обхваща не само основите на проектното управление, а и ноу-хау за ефективно общуване.

Курсът е безплатен, но ако желаете да придобиете и сертификат, ще трябва да инвестирате $50.

Ниво: Начинаещи

Продължителност: 6 седмици

Публикации от серията