Да надградим образованието си с Мениджмънт програмата на TÜV AUSTRIA Academy – разговор с проф. д-р Борислав Борисов

Проф. д-р Борислав Борисов е един от лекторите в реномираната TÜV AUSTRIA Мениджмънт Програма. 

Програмата е създадена в партньорство между TÜV AUSTRIA Academy и ХуМан Институт за хуманистичен мениджмънт България, а JobTiger e ексклузивен партньор.  

TÜV AUSTRIA Мениджмънт Програма включва обучение по мениджмънт, обогатяващо и разширяващо лидерската и мениджърска експертиза на участниците. Те ще бъдат въведени в ключови концепции от икономикс, право и маркетинг, с цел обогатяване на уменията си за работа с клиенти и комуникация, както и запознаване с модели и практики от управление на проекти и развитие на човешките ресурси. Програмата инкорпорира TÜV AUSTRIA Academy ноу-хау и е адаптирана към потребностите на българския пазар. За международна група участници програмата може да бъде реализирана на английски и на немски език.

Продължителността на обученията е четири месеца – общо 17 присъствени дни и един ден за сертифициране. Програмата включва личностен профил, шест модула, сертификационен модул,  бонус модул и уебинар, а съдържанието им е разработено с оглед настоящите и бъдещите потребности на индустрията и икономиката. 

На успешно завършилите програмата ще бъде издаден TÜV AUSTRIA Business Manager Сертификат в съответствие с ISO / IEC 17024 от TÜV AUSTRIA Cert – високо реномираната международна сертификационна и мониторингова група, част от топ-институциите, предоставящи независимо сертифициране.

Следващото издание на TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма ще стартира на 6 февруари 2015 г.  Записванията за участие вече започнаха, а до 30 януари 2015 г. имате възможност да се включите в реномираната академия!

Повече информация за TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма може да получите тук: http://human.bg/tuv-austria-academy или на имейл tuv@jobtiger.bg

Публикации от серията