Даниел Иванов: Да си преподавател в България е огромно предизвикателство

Даниел Иванов, един от финалистите в „Човекът, който ме вдъхновява„, е завършил Националната гимназия за древни езици и култура, а в момента учи „Теология“ в Софийския университет.

В осми клас диригентът Людмила Добринова го запалва за българската народна и църковна музика. В продължение на пет години е хорист в гимназията. Мъжкият хор в НГДЕК продължава 30-годишна традиция и до днес изпълнява старинна църковна музика.

Как се съхраняват традициите в училището? Какво връща Даниел обратно в гимназията, вече като преподавател и диригент? Чуйте във видеото.

„Да си преподавател в момента в България е огромно предизвикателство. Под преподавателска дейност се разбира нископлатена дейност и почти никаква реализация. Моите връстници се ориентират повече към икономически професии, особено ако остават в България. Голяма част от младите хора заминават в чужбина и там намират реализация.

От гледна точка на отговорност е още по-голямо предизвикателство, защото отговаряш за всички ученици, но трябва да разглеждаш всеки от тях като отделна личност. Изисква се много време, за да се посветиш на всеки ученик, да опознаеш неговите таланти и възможности, да видиш желанието за реализация и всячески да му помогнеш да се развие и осъществи в живота“.

За „Човекът, който ме вдъхновява“

„Номинацията и подкрепата ми помага да вярвам, че наистина си струва това, с което се занимавам и всяко нещо, което правим с учениците и хористите, е нещо стойностно. Благодарен съм им за доверието“.

Публикации от серията