Два нови проекта от МОН за ученици и студенти

Два нови проекта по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартират тази година, съобщи Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката по време на бизнес-закуска, организирана от Американската търговска камара.

Ученически и студентски практики“ и „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” имат за цел да подпомогнат връзките между младите специалисти и работодателите и да приведат образованието в университетите в съответствие с реалните очаквания и изисквания, продиктувани от пазара на труда. Първият проект е с общ бюджет 90 000 000 лв. и ще обхване до 53 000 ученици и 73 000 студенти.

По време на практиките младите хора – ученици и студенти, ще имат възможност да придобият знания и умения в реална работна среда, под контрола и наблюдението на наставници от училищата и университетите и ментори от компаниите, където ще се провеждат практиките. Дейностите по проекта стартират през месец февруари тази година, а първите практики в реална работна среда ще се проведат в началото на академичната 2012/2013 г.

Втората програма е с бюджет от 6 милиона лева. Предложения за актуализиране на учебната програма ще подават университетите, като преди това са подписали партньорско споразумение с определен работодател. Съфинансиране на предложенията не е необходимо, уточняват от МОН. Обявите за старт на проекта ще бъдат публикувани от министерството през март 2012 г., а кандидатстващите висши учебни заведения ще имат на разположение срок от два месеца, за да оформят проекта, с който кандидатстват.

И двете програми ще бъдат отворени между 2012 и 2014 г.

Презентация от събитието може да видите тук.

Свързани публикации