Фондация предлага 25 стипендии за обучение в чужбина през 2016 г.

Фондация предлага 25 стипендии за обучение в чужбина през 2016 г.

Студентите в бакалавърска и магистърска степен в сферата на финансите, банковото дело, икономиката, правото и мениджмънта могат да се включат в петото поредно издание на програмата за обмен на фондация UniCredit & Universities. Необходимо е студентите да са втора година в дадената специалност, независимо от образователно-квалификационната степен.

Отпуснатото финансиране за обучение в чужбина е за период от 3 до 6 месеца. Обучаващият се сам избира университета, в който да се възползва от стипендията, стига да има договор за обмен с висшето училище, в което студентът е записан, и да е в държава от мрежата на УниКредит, т.е. Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Германия, Италия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Турция, Украйна, Унгария, Хърватия, Чешка република.

Победителите в конкурса ще получат месечна стипендия в размер на 700 евро за целия срок на обмена, както и фиксирана сума за пътните разходи (включително виза или други разходи) – 1000 евро.

Повече подробности можете да намерите на сайта на фондацията. Документите за участие в конкурса се подават онлайн. Крайният срок за кандидатстване е 15 ноември 2015 г. Резултатите ще бъдат обявени месец по-късно – на 15 декември тази година.

Свързани публикации