Фондация „Заслушай се“ е големият победител в ПРОМЯНАТА 2015/2016

Фондация „Заслушай се“ е големият победител в ПРОМЯНАТА 2015/2016

Фондация „Заслушай се“ е големият победител във второто издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change – ПРОМЯНАТА 2015/2016, който получава и максималното финансиране от 30 000 лв. Конкретната идея на Александър и Ашод от Фондация „Заслушай се“ е да осигурят равни образователни възможности за децата и младежите с увреден слух чрез внедряването на платформа за онлайн жестови услуги и трансформиране на говор в текст в училище и извънкласните занимания.

Развълнувани от новината, че именно те са избраният проект, победителите Александър и Ашод споделиха: „Искрено вярваме, че благодарение на получената подкрепа в рамките на следващите 5 години можем  да донесем ПРОМЯНАТА за децата с увреден слух в България, които са повече 8000”.

Сред журито, излъчило и крайната финална подредба, бе и Светлозар Петров, управител на JobTiger. Той се включи като независим експерт, избран заради дългогодишния му опит в работата с хора.

Проектът на Александър и Ашод, заедно със социално-ангажирания цех за велосипеди на Любен и Георги и цялостна програма за развитие на здрави деца на братята Борислав и Владимир, събраха най-много гласове в онлайн кампанията, в която над 17 000 души гласуваха за петимата финалисти в ПРОМЯНАТА 2015/2016 и техните идеи. Днес беше финалният етап на конкурса, в който финалистите трябваше да представят своите идеи пред специално жури. Освен през експертната оценка на представители на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change, проектите преминаха и през одобрението на деца между 10 и 16 години, убеждавайки ги, че именно те са хората, които могат и знаят как да донесат ПРОМЯНАТА и по-добро бъдеще за децата и младежите в България. Така двете журита единодушно определиха Фондация „Заслушай се“ за победител в конкурса ПРОМЯНАТА 2015/2016.

„В България броят на гласувалите за финалистите е най-голям. Страната е и първата, която въведе акселератора, чиято цел беше да подготви проектите допълнително, и той даде отлични резултати. Сега виждаме пет наистина изключителни проекта”, коментира провеждането на конкурса Марлен Клаесон, представител на фондация Reach for Change.

Големият победител получава максималното финансиране от 30 000 лв., а останалите четири проекта – финансиране от по 7 500 лв., като освен финансовата подкрепа всеки от финалистите печели нещо много по-важно. Ставайки част от основната програма на Reach for Change – т.нар. Инкубатор, те могат да разчитат на експертна помощ и менторство, допълнителни обучения и консултации, достъп до международната мрежа от социални предприемачи, подпомагани от Reach for Change, и медийна подкрепа, благодарение на Нова Броудкастинг Груп.  И петте проекта ще работят за подобряване живота на децата и младежите в България.

Първото издание на ПРОМЯНАТА (2014-2015) показа, че социалното предприемачество има сериозен потенциал за развитие у нас и даде шанс на пет проекта да демонстрират реални резултати. С второто издание на конкурса нови петима социални предприемачи предстои да реализират социалните си идеи за подобряване живота и осигуряване на по-добро бъдеще на децата у нас.

Свързани публикации