HP подкрепя студентски клубове в Kosher.bg

В края на тази седмица представители на HP Global Delivery Center Bulgaria ще направят първата работна среща с екипа на Мрежата GLT – клуб по информационни технологии в Техническия университет в София. HP стана една от първите компании, които подкрепиха клубове по интереси, създадени в български университети в социалната мрежа Kosher.bg.

Тинка Иванова от отдел „Човешки ресурси“ в HP разказва за решението да участват в проекта.

„Решихме да се включим в Kosher, защото това е инициатива с пряка полза за студентите. Това е начин, по който те могат да имат директен контакт с нас, да им бъдем полезни, като им помагаме в изграждане на техни проекти, в техни инициативи или да научат повече от нас за това как се случват нещата в практиката“, обясни Тинка. „В клуба по информационни технологии в Техническия университет ще помогнем на студентите да разберат малко повече за бизнес гледната точка и как се управляват големи IT проекти“.

В HP България вече е изграден регионален център, в който работят 120 специалисти по човешки ресурси, като част от инициативите на центъра са свързани с т.нар. social innovation, т.е. дейности в полза на обществото. Затова компанията е решила до подкрепя и дейността на клубове по човешки ресурси, като вече е установила контакт със студенти в Университета за национално и световно стопанство и в Софийския университет.

Kosher.bg e социална мрежа, в която може да се създават студентски клубове по интереси. Така студентите имат възможност едновременно да спечелят привърженици за своя идея и да привлекат вниманието на представители на бизнеса, от които да получат практически съвети и помощ. Всеки от клубовете може да кандидатства за финансиране или менторство, като опише целите и дейностите си в проект. JobTiger помага на създадените клубове да се свържат с компании, които искат да ги подкрепят. Основната цел на клубовете по интереси в Kosher.bg е да разширяватт професионалните знания и лични умения на студентите в неформална и близка до бизнеса среда.

Свързани публикации