IDG уебинар: Компютърните умения не трябва да са за сметка на езиковата грамотност

Отлична компютърна грамотност. Така оценяват e-уменията си половината от 562 ученици и студенти в проучване на Ноема. Под компютърна грамотност младежите разбират да работиш с Майкрософт офис, да ползваш интернет и да познаваш софтуерни продукти. Резултатите бяха представени по време на уебинар за е-уменията на младите хора като инструмент за професионалната им реализация, организиран от IDG. Събитието е част от инициативата на Европейската комисия European e-Skills week 2012 за насърчаване на дигиталните умения с цел по-успешно намиране на работа. 

Роза Пенева от Ноема съобщи още, че 30% от анкетираните смятат, че имат значително добра компютърна грамотност. В същото време по-малко от една трета са на мнение, че родителите им имат добра компютърна грамотност. Същата оценка за преподавателите дават половината от учениците. Според Павел Пейчев от AIESEC високата самооценка е позитивна тенденция, защото означава, че учащите се чувстват комфортно и това може да допринесе за по-бързо усвояване на нови компютърни приложения.

Същото проучване обхваща и работодателите, според които базовите компютърни умения трябва да се получават възможно най-рано, още в училище, защото децата са най-отворени и лесно възприемат новите неща. Компютърните умения обаче не трябва да са за сметка на езиковите. „Човек не само трябва да може да работи с програмата Power Point Presentation, но и да умее да се изразява добре и да се фокусира върху значимото. Най-важното е да се създаде умение за мислене и анализ на информация. Вече имаме достъп до информация, но умението да се анализира е това, което ще диференцира успешните служители“, каза Стоян Боев, заместник-председател на Българската асоциация за информационни технологии. Според него тези допълнителни умения трябва да се изграждат още в училище.

Изискването за компютърни умения зависи от позицията, но като цяло базовите е-умения са задължителни за всеки кандидат за работа, а специализирани трябва да имат кандидати за работа в сектора на информационните технологии. Обикновено компютърни умения се очакват от кандидати за работа за длъжности, при които се изисква средно и висше образование, но това не означава, че работодателите не трябва да инвестират в обучение за е-умения, каза Светлозар Петров от JobTiger. Проучването обаче показва, че компаниите са склонни да инвестират в такива обучения за служители с по-голям опит или за лоялни служители, от които очакват да се задържат по-дълго във фирмата. 

Една от препоръките по време на дискусията беше преподавателите в училищата да започнат да използват новите технологии и социалните медии, за да оптимизират учебния процес. 

 

Публикации от серията