Как да бъдем иновативни?

В рамките на Innovation Challenge 2012 започнахме дискусия за мястото и значението на иновациите за съвременния бизнес. Продължаваме с акценти от лекцията на Стелиос Кехаяс, преподавател по стратегически мениджмънт в EMBA програмата на City College/University of Sheffield. Трима български мениджъри, които спечелят с иновативните си проекти състезанието Innovation Challenge ще имат възможност да тестват идеите си в EMBA програмата.

Стелиос Кехаяс:

“Срещал съм много компании, които въвеждат програми за насърчаване на иновациите и тези програми не работят. Защо? Защото често компаниите създават “опаковка“, но изпускат „съдържанието“. Като да създадеш специална конферентна зала за нови идеи:

 

„Имам колега във Великобритания, който ми разказа, че изпълнителният директор е изпратил такъв имейл до всички в компанията: „Отсега нататък трябва да сме по-иновативни. Очаквам от утре да предлагате интересни и вдъхновяващи идеи, които да тласнат компанията ни напред. „Звучи несериозно, нали?“

„Трябва да се запитате „Колко креативни са хората в екипа ви?“, защото това може да е сериозно препятствие за иновативността в компанията. А ако не измервате иновативността, няма как да разберете дали в екипа ви има достатъчно иновативни идеи. Необходими са ви ключови показатели за ефективност, като брой качествени идеи, дошли от екипа на даден отдел, идеи генерирани от представители на различни отдели, брой идеи, избрани за финансиране, брой идеи, довели до повишаване на приходите, идеи, предложени от хора извън компанията и др. Последният фактор е важен, защото тенденцията е все повече идеи да идват чрез т.нар. отворени иновации. На следващ етап трябва да включите тези показатели в оценката на служителите, за да станат проактивни и да вълнуват от случващото се“.

„Защо голяма част от програмите за иновации не успяват? Една от причините е страхът от провал. Хората смятат, че има само два изхода – успех или провал. Но мениджъри на водещи компании като General Motors споделят, че  провалите са пътят към успеха. „Отнасяй се към провала като към опит“, е казал Джак Уелч“. Така че изборът не е между „провал“ и „успех“, а провал, който води до успех“. Защото хората имат потенциал да успяват“.

„Истински иновативните компании са създали подход да приветстват неуспеха, защото при провал осъзнаваш грешките си и се учиш да слушаш и да се адаптираш“.

“Не на последно място – ако хората в компанията не се чувстват щастливи не могат да бъдат иновативни“.

До 28 август можете да се включите в Innovation Challenge 2012. Вижте условията за кандидатстване и наградите тук

Публикации от серията