Как да изберем най-добрия университет

Как да изберем най-добрия университет

Началото на учебната година наближава. Сега е моментът за взимане на едно от най-важните решения за младежите, а именно къде да учат магистратура.

Голяма част от хората, изправени пред този въпрос, правят предварително проучване на университетите и създават своя класация за предпочитаните ВУЗ-ове. Според Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), критериите, по които се сравняват висшите училища са:

  • Учебен процес
  • Научни изследвания/ Практическа насоченост
  • Учебна среда/ Материална база
  • Престиж
  • Реализация и връзка с пазара на труда
  • Акредитация в България и чужбина

На всички тези изисквания отговаря Висшето училище по застраховане и финанси. Това е първият български университет с Британска акредитация (от май 2013 г.).

След обстойна проверка и одит на ВУЗФ, Британската комисия (The British Accreditation Council – BAC) заключи, че Висшето училище осигурява отлична подготовка и конкурентно предимство на студентите си като следва добри практики, споделени от международни и бизнес партньори. Получаването на Британска акредитация повишава стойността на издаваната диплома като улеснява реализацията на ВУЗФ възпитаниците в Европа.   

В официалния доклад на BAC се посочват още следните силни страни на ВУЗФ:

1. Високо ниво на преподаване и уважаван академичен екип, преподаватели с богат практически опит;

2. Отлични работни практики;

3. Отлични услуги за кариерното ориентиране и развитие на студентите, с чудесни резултати, добри системи за обратна връзка от студентите към преподаватели;

4. Комбинация от знания и практически умения, силни връзки с индустрията и множество международни контакти;

5. Отлични  ИТ съоръжения и материална база;

6. ВУЗФ е сред институциите, които предоставят висше образование от най-високо ниво. 

До края на месец септември имате възможност и да спечелите стипендия за обучението ви във ВУЗФ. Повече информация ще намерите тук.

Публикации от серията