Как да спечелите пълна стипендия за TÜV AUSTRIA Academy Мениджмънт програма от JobTiger?

JobTiger.bg обявява конкурс за една пълна стипендия на стойност 2400 Eвро и една половин стипендия, в размер на 1200 Eвро за TÜV AUSTRIA Management Program, в партньорство с Института за Хуманистичен мениджмънт ХуМан – сдружение с идеална цел, което разглежда актуалните предизвикателства в бизнеса и разработва решения. Защо да кандидатствате, какво печелите и най-вече как да спечелите стипендиите, вижте в интервюто, което ви подготвихме.

_ Разкажете ни повече за TÜV AUSTRIA Academy Мениджмънт програма и най-вече за кого е подходяща?

TÜV AUSTRIA Academy е реномираната тренинг институция на TÜV AUSTRIA Group. Първата TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма за България инкорпорира TÜV AUSTRIA ноу-хау и е адаптирана към потребностите на българския пазар.

Програмата акцентира върху практическите знания, предадени от доказани референти – български и чуждестранни успешни мениджъри и експерти с опит в различни бизнес сектори. В този смисъл тя е подходяща за широк кръг професионалисти, които биха искали да получат институционализирано признание за своите умения като настоящи или бъдещи мениджъри.

На успешно завършилите се издава TÜV AUSTRIA Business Manager Сертификат в съответствие с ISO / IEC 17024 от TÜV AUSTRIA Cert – високо реномираната международна сертификационна и мониторингова група, част от топ-институциите, предоставящи независимо сертифициране.

_ Какъв тип познания и умения ще усвоят участниците в TÜV AUSTRIA Academy Мениджмънт програма?

Програмата включва спектър от модули, обогатяващи и разширяващи лидерската и мениджърска експертиза на участниците. Те ще бъдат въведени в ключови концепции от икономикс, право и маркетинг, с цел обогатяване на уменията си за работа с клиенти и комуникация, както и запознаване с модели и практики от управление на проекти и развитие на човешките ресурси.

_ По-какво прилича и с какво се отличава TÜV AUSTRIA Academy Мениджмънт програма от MBA например? 

Както една MBA програма, TÜV AUSTRIA Academy Мениджмънт покрива основните бизнес  сфери – мениджмънт, маркетинг, икономика, човешки ресурси и др. Разликата обаче е основна – TÜV програмата е специално изградена като съпътстваща работата и продължава четири месеца, докато MBA отнема около две години и бидейки редовна форма на обучение изисква пълното време на участника.

Другата съществена разлика е в инвестицията. TÜV AUSTRIA Academy Мениджмънт предлага международно признат сертификат за бизнес мениджър по ISO / IEC 17024 на една конкурентна и съобразена с пазара и ползите от програмата цена. Възвращаемостта от TÜV програмата е много по-бърза от тази при MBA обучението.

_ Професионалният опит задължително условие ли е за кандидатстване по TÜV AUSTRIA Academy Мениджмънт програма?

Да, три години професионален опит е ключово условие, като причината за това е, че програмата е практически насочена и опитът на участниците е незаменима част от обучението. Нещо повече, базирайки се на своя собствен опит, участниците могат да извлекат от Програмата точно това, което е важно за тях, което е приложимо в тяхната сфера на работа и което налага промени в тактически и стратегически план.

_ Какви са най-големите предизвикателства към българските мениджъри в момента спрямо икономическата ситуация в страна и пазара на труда?

Българската икономика, като част от глобализираната световна икономика, излиза от кризата, но това се случва с все още бавни и незадоволителни темпове. Именно мениджърите на българските компании могат  и трябва да извлекат ползи от тази трудна ситуация – кризата е възможност (а и катализатор) за увеличаването на ефективността и намирането на възможности за устойчиво развитие.

Последните няколко години, особено в България, консолидираха множество сектори и компаниите, които излизат от кризата са в много по-голяма конкуренция. Затова търсенето на контурентно предимство е основна задача пред мениджърите. TÜV AUSTRIA Academy Мениджмънт програмата фасилитира намирането на такива предимства за компаниите, като инвестира в най-ценния им актив – хората – и така прави бизнеса не само по-ефективен, но и по-устойчив.

_ По какъв начин програмите за развиване на мениджърските умения ще помогнат кариерното развитие и разширяване на бизнеса на участниците в тях?

Кариерното развитие е процес на управление на професионалния път, процес на учене и работа. Придобиването на международно признатият TÜV AUSTRIA Academy сертификат показва, че участниците разполагат със задълбочени познания и стандартизиран квалификационен профил. Конкурентните предимства на програмата са свързани с подобряване на успешното кариерно развитие, повишаване на доверието на работодателя и мениджмънта, придобиване на международно признание на квалификационния профил.

Програмата предлага и редица предимства за самите компании. Участието в сертифицираната от TÜV AUSTRIA мениджмънт програма е една бързо възвръща направената инвестиция – компанията придобива нови конкурентни предимства. Практическата насоченост, важността на разглежданите теми, представянето им от успешни в работата си действащи мениджъри и експерти осигурява реални възможности за ефективна подготовка на участниците за предизвикателствата на работното ежедневие. Работният климат в компанията се подобрява,  доверието на клиенти и доставчици към компанията нараства, а компанията от своя страна може бързо да отчете ползата от признат стандарт за качество на служители.

***

За кандидатстване:

Кандидатите могат да заявят участие в конкурса, като изпратят автобиография и мотивационно писмо, в което защитят тезата “Защо заслужават да спечелят стипендията за TÜV AUSTRIA Management Program”.

Кандидатурите се изпращат на адрес tuv@jobtiger.bg

Срокове:

Крайният срок за кандидатстване е 26 март 2013г. 29 март 2013г.

До 30 март 2013г. всички номинирани кандидати ще бъдат  уведомени по имейл, че продължават напред.

Финалът ще се проведе на 31 март 2013 в София и ще включва – групова дискусия и личностни интервюта.

 

Публикации от серията