Как мениджърите да управляват представянето на своите служители

„Бъдете любопитни, учете, влезте в програмата и вземете всичко, което можете да вземете, защото това ще ви даде нови възможности за развитие и ще станете по-добри ръководители“ – Радостина Добрева, Мениджър Обучение и развитие, ЕМЕА, AVON.

Радостина Добрева е един от лекторите в реномираната TÜV AUSTRIA Мениджмънт Програма, която е създадена в партньорство между TÜV AUSTRIA Academy и ХуМан Институт за хуманистичен мениджмънт България, а JobTiger e ексклузивен партньор.  

Програмата включва обучение по мениджмънт, обогатяващо и разширяващо лидерската и мениджърска експертиза на участниците. В рамките на TÜV AUSTRIA Мениджмънт Програма те ще бъдат въведени в ключови концепции от икономика, право и маркетинг, с цел обогатяване на уменията си за работа с клиенти и комуникация, както и запознаване с модели и практики от управление на проекти и развитие на човешките ресурси. Програмата инкорпорира TÜV AUSTRIA Academy ноу-хау и е адаптирана към потребностите на българския пазар. За международна група участници програмата може да бъде реализирана на английски и на немски език.

Продължителността на обученията е четири месеца – общо 17 присъствени дни и един ден за сертифициране. Програмата включва личностен профил, шест модула, сертификационен модул,  бонус модул и уебинар, а съдържанието им е разработено с оглед настоящите и бъдещите потребности на индустрията и икономиката. 

На успешно завършилите програмата ще бъде издаден TÜV AUSTRIA Business Manager Сертификат в съответствие с ISO / IEC 17024 от TÜV AUSTRIA Cert – високо реномираната международна сертификационна и мониторингова група, част от топ-институциите, предоставящи независимо сертифициране.

Следващото издание на TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма ще стартира на 6 февруари 2015 г.  Записванията за участие вече започнаха, а до 30 януари 2015 г. имате възможност да се включите в реномираната академия!

Повече информация за TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма може да получите тук: http://human.bg/tuv-austria-academy или на имейл: tuv@jobtiger.bg. 

Публикации от серията