Кои са преносимите умения?

Преносимите умения са тези умения, които хората усвояват в професионалния и личния си живот и могат да ги „пренасят“ от едно място на друго. Те са свързани с всяко работно място – това са комуникационни умения, презентационни, за работа в екип, умения за себеоценка и други, които основно се придобиват в неформална среда. Преносимите умения се усвояват и усъвършенстват през целия живот.

Образователните системи във всички европейски държави, включително в България, са насочени предимно към придобиване на професионални умения, докато преносимите умения все още са леко подценени. Фондацията на бизнеса за образованието създава инструменти и материали за обучители, преподаватели, HR специалисти и кариерни консултанти, за да помагат на хората, с които работят, да придобиват такива умения.

„Важни са и професионалните умения, но преносимите умения помагат на хората да се впишат по-добре в нов екип, да поемат ролятя си в този екип и да изпълняват професионалните си задължения по-добре. Живеем в динамичен свят, в който без чуждоезикови умения или умения за комуникация човек се обрича на изолация“, е убедена Надежда Паунова, мениджър проекти във Фондацията.

Един от проектите, по които работи тя, се казва AdValue и е насочен към усвояване на преносими умения. Заедно с партньори от още пет европейски държави Фондацията идентифицира преносими умения, като се допитват до хората, които се обучават, обучители и работодатели. Ето най-търсените 10 умения, които обобщават:

– Лична ефективност

– Лично представяне

– Себепознаване

– Себеуважение

– Инициативен дух

– Лидерство

– Разрешаване на проблеми

– Екипност

– Комуникативност

– Общуване в мултикултурна среда

„Оказа се, че най-търсените умения, които едновременно са и в недостиг, са идентични във всички държави. Фондация на бизнеса за образованието ще работи по две от тях – разработваме модул за лична ефективност и модул за лично представяне“.

Личната ефективност е свързана с управление на времето, а личното представяне е умението да се представиш на новото работното място, да се адаптираш във фирмената култура и да се представяш добре извън професионалните умения.

Публикации от серията