Конкурс за обучение и стипендии на Централноевропейския университет 2015/2016 г.

9 януари 2015 Спонсорирана публикация

Централноевропейският университет в Будапеща обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2015/2016 г.

66-Central European University CEUВ ЦЕУ се обучават и работят студенти и преподаватели от цял свят. Студентите, обучаващи се в магистърски и докторски програми, получават междудисциплинно образование и имат възможността да обсъждат едни от най-острите обществени проблеми. ЦЕУ е акредитиран в САЩ и Унгария.

Академични области и програми (MA, MPA, MS, LLM, MBA, PhD, SJD):

 • Бизнес /МВА/;
 • Когнитивни науки /PhD/;
 • Икономика;
 • Екология (изследвания и политика);
 • Социални изследвания на пола;
 • История;
 • Международни отношения и европеистика;
 • Право;
 • Математика и нейните приложения;
 • Медиевистика;
 • Национализъм;
 • Философия;
 • Политология;
 • Публични политики;
 • Социология и социална антропология.

ЦЕУ предоставя на своите студенти значителна финансова помощ и многобройни стипендии. Университетът е заинтересован да привлича талантливи студенти от целия свят. Поради тази причина се отпускат значителен брой стипендии, за които кандидатите за обучение в университета могат да кандидатстват.

Untitled

Срок за кандидатстване по всички магистърски и докторски програми за академичната 2015-2016 г.: 1 февруари 2015 г. 

За повече информация: http://www.ceu.hu/

Подробна информация за програмите на CEU Business School можете да намерите тук: http://business.ceu.hu/

ЦЕУ в числа:

 • общ брой студенти: 1400
 • държави, от които идват студентите: 92
 • съотношение студенти/преподаватели: 8:1
 • стипендии за студенти в докторски програми: 94%
 • стипендии за студенти в магистърски програми: 82%

За консултации в България:
Веска Карастоянова
Институт „Отворено общество“-София
тел.: 930 66 19
vkarastoyanova@osi.bg

Свързани публикации